Ένα ακόμη τεχνολογικό κολοσσός, το Facebook σχεδιάζει τη δημιουργία ενός νέου κέντρου δεδομένων στην Ιρλανδία.

Η εταιρεία δήλωσε ότι έχει ήδη λάβει άδεια για την κατασκευή του κέντρου δεδομένων, το οποίο, μετά τη Σουηδία, θα αποτελέσει το δεύτερο στην Ευρώπη για την «φιλοξενία» υπολογιστών που τρέχουν υπηρεσίες cloud, όπου οι χρήστες αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε ασφαλής servers. Η Ιρλανδία έχει εξελιχθεί σε ταχύτατα αναπτυσσόμενο cloud hub, υποβοηθούμενη από το εύκρατο κλίμα της και την παρουσία πολλών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως, οι οποίες προσελκύονται από το χαμηλό φορολογικό συντελεστή που προσφέρει η χώρα. Η Apple έχει ήδη ανακοινώσει από τον Φεβρουάριο ότι θα δαπανήσει 1,7 δις. ευρώ για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε Ιρλανδία και Δανία.