Συγκριτική αξιολόγηση της ελληνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας με βάση οικονομικούς δείκτες και σε σχέση με άλλα επιλεγμένα κράτη-μέλη της ΕΕ στο διάστημα των ετών 2017-2023 (1Η), διενήργησε η EETT σε συνεργασία με την σουηδική εταιρία Tefficient.

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας για την ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας στο διάστημα 2017 – 2023 συνοψίζονται ως εξής:

  • Το Μέσο Έσοδο ανά Χρήστη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (Average Revenue Per User – ARPU) βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τη διάμεση τιμή των αντίστοιχων τιμών των άλλων κρατών-μελών που περιλαμβάνονται στην έρευνα (με προσαρμογή επιπέδων τιμών). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ARPU (χωρίς προσαρμογή επιπέδων τιμών) της Ελλάδας το α’ εξάμηνο του 2023 ήταν 12,2 ευρώ (ελαφρώς κάτω από τη διάμεση τιμή), σε αντιδιαστολή με 22,7 ευρώ  στην Ιρλανδία που ήταν η χώρα με την υψηλότερη τιμή.
  • Η χρήση δεδομένων ανά συνδρομή κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τη διάμεση τιμή των χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση. Εντούτοις, στην Ελλάδα σημειώθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση δεδομένων, που έφθασε το 67% για το διάστημα 2017-2023.
  • Αναφορικά με τη χρήση ομιλίας ανά συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας, στην Ελλάδα καταγράφεται η υψηλότερη τιμή μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, με 262 λεπτά μηνιαίως για το α’ εξάμηνο του 2023 και σαφώς αυξητική πορεία με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) μεγαλύτερο από τη διάμεση τιμή.
  • Τα συνολικά έσοδα ανά Gigabyte χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των άλλων κρατών-μελών, αλλά παρουσιάζουν μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης από τις περισσότερες χώρες της σύγκρισης, πολύ κοντά στο μέγιστο για το διάστημα 2017-2023.
  • Τα έσοδα υπηρεσιών ομιλίας (ανά λεπτό) στην κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα είναι κοντά στη διάμεση τιμή και με μειούμενη πορεία 5% στο χρονικό διάστημα αναφοράς.
  • Σχετικά με τη σχέση αξίας-τιμής («value for money») για τις παρεχόμενες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα ως προς τις υπηρεσίες δεδομένων, αλλά υψηλότερα από τα περισσότερα κράτη-μέλη που περιλαμβάνονται στη σύγκριση, ως προς τις υπηρεσίες ομιλίας.

Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι Έλληνες συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας φαίνεται να πληρώνουν ένα συγκεκριμένο μηνιαίο χρηματικό ποσό, αν και κάνουν χρήση σχετικά λιγότερων δεδομένων και περισσότερου χρόνου ομιλίας  σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη της έρευνας. Δεδομένου ότι η ομιλία  συνήθως δεν χρεώνεται  ανά λεπτό, το βάρος στη σχέση αξίας-τιμής  μετατοπίζεται στη χρήση δεδομένων.

Συνολικά, αναφορικά με την σχέση αξίας-τιμής στην κινητή τηλεφωνία, η Ελλάδα κατατάσσεται χαμηλότερα ξεπερνώντας ωστόσο χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία. Στη σύγκριση με βάση τα δεδομένα του 2017, η Ελλάδα θα κατατάσσονταν στην τελευταία θέση μεταξύ των χωρών της σύγκρισης. Οι μελλοντικές προσδοκίες βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα υψηλές, λαμβάνοντας υπόψη τον ταχύτερο ρυθμό βελτίωσης της, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες ως προς την χρήση δεδομένων και ως προς το κόστος ανά GByte, τα τελευταία χρόνια.