Η KlarityRisk, διεθνής πάροχος λύσεων λογισμικού για τη Διαχείριση Κινδύνων, Βελτιστοποίησης Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου, Ακεραιότητας και Διαφάνειας συναλλαγών πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2008, από την AJA Europe Independent Registrars, για το Σχεδιασμό, τη Διαχείριση Ανάπτυξης και Εμπορίας του Συστήματός της, Paragon.

Οι διεργασίες του Συστήματος επιθεωρήθηκαν από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, ο οποίος τεκμηρίωσε την πλήρη εναρμόνιση κάθε διαδικασίας με τις απαιτήσεις του προτύπου, επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εμφατικό τρόπο, την υψηλή ποιότητα του Paragon αλλά και των υπηρεσιών της KlarityRisk. Επιπλέον, με την πιστοποίηση αυτή επικυρώνεται η αξιοπίστία των επιχειρησιακών διαδικασιών της εταιρείας, με στόχο τη συνεχή ευθυγράμμισή τους με τις προϋποθέσεις των διεθνών προτύπων. Ο Ευθύμιος Ιωάννου, Διευθύνων Σύμβουλος της KlarityRisk, δήλωσε σχετικά: «Η πιστοποίηση ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση μας για διαρκή εξέλιξη διαδικασιών και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό την παροχή πρωτοποριακών λύσεων για τους πελάτες μας, επενδύοντας σταθερά στην καινοτομία και την αξιοπιστία.»