Τη δημιουργία, στη χώρα μας, ενός γραφείου διασύνδεσης με τη Silicon Valley προτείνει το γραφείο οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη που συνέταξε με τίτλο «H Ψηφιακή Διπλωματία στην Silicon Valley», η Ελλάδα, ακολουθώντας, το παράδειγμα και άλλων χωρών, θα μπορούσε να στηρίξει σε καθοριστικό βαθμό την ελληνική νεοφυή επιχειρηματικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, με την ίδρυση ενός κατάλληλα στελεχωμένου γραφείου συνδέσμου στην Silicon Valley, με επαρκείς υποδομές και χρηματοδότηση, το οποίο θα επιτελεί τους παρακάτω σκοπούς:

  • Να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα ή/και οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη στην χάραξη ψηφιακής πολιτικής
  • Να υποστηρίζει ελληνικές νεοφυείς εταιρείες με υπηρεσίες soft landingbootcampsimmersion programsmarket entry workshops, συμβουλευτικές υπηρεσίες για πρακτικά θέματα (νομικά, φοροτεχνικά, αιτήσεων για visa, εξεύρεση στέγης, χώρων coworking κλπ), mentoringcoaching και networking στην Silicon Valley, προκειμένου να διερευνήσουν – αναλόγως του σταδίου ωριμότητάς τους – την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τις εταιρείες κεφαλαίων υψηλού ρίσκου ή τους angel investors και την εξεύρεση πελατών ή συνεργατών.
  • προβάλει την Ελλάδα στο τοπικό οικοσύστημα ως χώρα παραγωγής καινοτόμων τεχνολογιών, με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και ολοένα βελτιούμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ελκυστικό προς τους ξένους επενδυτές.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη, το γραφείο αυτό – κατά τα πρότυπα των παραδειγμάτων άλλων χωρών – θα μπορούσε να ήταν:

• αμιγώς κρατικό (π.χ. γραφείο κρατικού φορέα προσέλκυσης επενδύσεων),

• ημικρατικό μέσω συνεργασίας με κάποιο ίδρυμα/οργανισμό/ένωση/σύνδεσμο, με την αξιοποίηση του δυναμικού ελληνικού στοιχείου στελεχών τοπικών εταιρειών τεχνολογίας και τη στήριξη κάποιου συναφούς κρατικού φορέα

• παράρτημα μεικτού επιμελητηρίου

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με κάποιον τοπικό φορέα (είτε ιδιωτική εταιρεία, είτε εκπαιδευτικό/ερευνητικό ίδρυμα) είτε σε μόνιμη βάση είτε adhoc με την παροχή δυνατότητας σε επιλεγμένες ελληνικές νεοφυείς εταιρείες να παρακολουθήσουν προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης στην Silicon Valley ή/και με την πρόσκληση συμβούλων startup εταιρειών στη Χώρα μας προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες mentoringcoachingworkshops κλπ σε επιλεγμένες ελληνικές startup εταιρείες.

Η ίδρυση ενός τοπικού συλλόγου Ελλήνων (Silicon Valley Greek Hub), την οποία προωθεί το Γενικό Προξενείο Σαν Φρανσίσκο – αντίστοιχου με το Hellenic Innovation Network που λειτουργεί στη Βοστώνη – μπορεί να συμβάλει στη διασύνδεση της χώρας μας με το τεχνολογικό επίκεντρο του κόσμου, σημειώνεται.