Το Harvard Business Review Analytics Services πραγματοποίησε έρευνα για τα Real Time Analytics τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2019, στην οποία συμμετείχαν 560 business leaders.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της SAS, της Intel και της Accenture Applied Intelligence. Περίπου 2 στους 3 ερωτηθέντες δήλωσαν πως τα real-time consumer analytics είναι σημαντικά για την συνολική επίδοση του οργανισμού τους σήμερα, ενώ ακόμη περισσότεροι -σχεδόν 8 στους 10- δήλωσαν πως θα παίξουν σημαντικό ρόλο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.

Η SAS συνεργάστηκε με το Harvard Business Review Analytics Services, με στόχο να εξετάσει πόσο σημαντική είναι η νέα τάση των Real Time Analytics για τους σύγχρονους business leaders και να εξάγει σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον του κλάδου των analytics. 560 business leaders ανταποκρίθηκαν στην έρευνα εκ των οποίων το 54% εργάζεται σε οργανισμούς άνω των 10.000 εργαζομένων και το 61% κατέχει θέση senior ή executive management.

Τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα παρατίθενται παρακάτω:
• Περίπου 6 στους 10 ερωτηθέντες -58%- δήλωσαν πως η εταιρεία τους παρατήρησε σημαντική αύξηση στο customer retention και το loyalty ως αποτέλεσμα της χρήσης customer analytics.

• Λίγοι πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν πως η χρήση των real-time customer analytics τους προσέφερε σημαντικά καλύτερη κατανόηση αλλά και ενδυνάμωση του customer journey.

• Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες δήλωσαν πως η χρήση των customer analytics προσέφερε σημαντική αύξηση στα έσοδα της εταιρείας τους

•Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων δήλωσαν πως έχουν αυξήσει τις δαπάνες τους για λύσεις real-time consumer analytics σε σχέση με την περασμένη χρονιά