Όλοι έχουμε κατά καιρούς ακούσει ή και χρησιμοποιήσει την παραπάνω φράση του μεγάλου Sir Francis Bacon χωρίς ίσως να θυμόμαστε πάντα τον ίδιο και κάτω από ποιες συνθήκες διατύπωσε αυτή τη φράση...

Οι συνθήκες σήμερα είναι πολύ διαφορετικές από την Αγγλία του 1597. Ομως η φράση του είναι ακόμη ιδιαίτερα επίκαιρη και εύστοχη, ειδικά όταν αναζητούμε το αύριο για τις επιχειρήσεις Πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα του 2010.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης που θέτει σε κίνδυνο το μέλλον των επόμενων γενεών και την αβέβαιη ευημερία που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια, καλούμαστε να βρούμε όλοι μας νέα βήματα στο μέλλον και να προβούμε στις ενέργειες που θα κάνουν τη διαφορά και θα δημιουργήσουν εκείνες τις ευκαιρίες ανάπτυξης που τόσο χρειαζόμαστε.

Η Πληροφορική και οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών δεν είναι σε κρίση, όπως πολύ συχνά ακούμε. Απεναντίας, πολλές από τις αλλαγές που η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει για να βγει από την κρίση θα προέλθουν μέσα από την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ σε κάθε χώρο είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στη δημόσια διοίκηση.

Αλλαγή κατεύθυνσης
Απλά βιώνουμε όλοι μια φάση αναζήτησης νέας ταυτότητας και νέων ρόλων. Μια φάση όπου από προμηθευτές συστημάτων με έμφαση την εμπορική μας ικανότητα καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να παράξουμε αξία μέσα από τα προϊόντα, τις λύσεις, το λογισμικό που προμηθεύουμε στους πελάτες μας. Πέρα από τη στοιχειώδη αρχική τοποθέτηση συστημάτων στους οργανισμούς μας, καλούμαστε να συνδέσουμε αυτά τα συστήματα με την επιχείρηση ή τον οργανισμό που υπηρετούν, να δημιουργήσουμε φιλικές για τους καταναλωτές υπηρεσίες, να βοηθήσουμε στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας και εν γένει να κάνουμε τις τεχνολογίες αυτές αναπόσπαστα εργαλεία χρήσης σε κάθε πολίτη, πελάτη, εργαζόμενο.

Σε αυτή τη διαδρομή -που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι οφείλει να είναι ταχύτατη και ιδιαίτερα ανατρεπτική- πρέπει να φέρουμε αλλαγές στις επιχειρήσεις μας, δημιουργώντας το περιβάλλον και τις συνθήκες για ανάπτυξη σε περιοχές όπου η γνώση θα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ο χώρος της Πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών είναι ξεκάθαρα ένας τέτοιος χώρος όπου η γνώση μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ανατροπές και η διοχέτευσή της στους νέους μπορεί να παράξει καινοτομία και επιχειρηματικές ιδέες.

Διαφορετική εικόνα της Πληροφορικής
Σήμερα βιώνουμε ένα νέο κύμα αλλαγών στη διεθνή εικόνα της Πληροφορικής που σηματοδοτούνται από μια απλή εκτίμηση ότι οι υπολογιστικές συσκευές (PC’s Servers, Laptops) από 1 δισ. που είναι σήμερα θα ξεπεράσουν τα 40 δισ. μέχρι το 2020 και βέβαια οι τεχνολογίες γύρω από τις οποίες θα περιστραφούν οι επενδύσεις θα είναι τα δίκτυα κάθε μορφής, οι τεχνολογίες ασφάλειας, οι τεχνολογίες virtualization, προστασίας δεδομένων, ιδιωτικά και δημόσια clouds, νανοτεχνολογία και τεχνολογίες διαχείρισης ενεργείας.

Η πρόκληση που όλοι μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας είναι να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε τις σίγουρες συνταγές του παρελθόντος μας και ασίγαστα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τις νέες πετυχημένες συνταγές μας για το μέλλον.

Επενδύοντας στη γνώση
Οι προκλήσεις αυτές σε επίπεδο επιχειρήσεων Πληροφορικής σημαίνουν να επενδύσουμε στη γνώση μας και στη γνώση των ανθρώπων μας. Να επενδύσουμε όχι μόνον στην ικανότητά τους να «εμπορεύονται προϊόντα», αλλά στη βαθιά γνώση των αντικειμένων, των προϊόντων, των συστημάτων και του λογισμικού. Η επένδυση πρέπει να είναι στοχευμένη και συστηματική στην αναβάθμιση της ατομικής γνώσης κάθε εργαζομένου και κάθε νέου, αλλά και στη συνολική γνώση των ομάδων εργασίας που έχουμε στις επιχειρήσεις μας. Πρέπει ακόμα να επενδύσουμε στη δημιουργία νέων ομάδων μέσα και γύρω από τις επιχειρήσεις μας με σκοπό την δημιουργία μοναδικών υπηρεσιών για τούς πελάτες μας.

Και τελικά μέσα από την αναζήτηση της γνώσης να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες μέσα στις επιχειρήσεις μας για ανάπτυξη σε νέες περιοχές.