Στην απόφαση να ενισχύσει με κονδύλια ύψους 325 εκατ. ευρώ προτάσεις για τη στήριξη της έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ημιαγωγών και ειδικότερα στη φωτονική, σε κέντρα ικανοτήτων και σε μια πλατφόρμα σχεδιασμού ημιαγωγών βασισμένη σε υπολογιστικό νέφος, προχωρά η Κομισιόν. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» της πράξης για τα μικροκυκλώματα, ενώ, όπως έγινε γνωστό, θα προκηρυχθεί ο νέος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που θα στηρίξει περαιτέρω τη βιομηχανία ημιαγωγών της Ευρώπης με τη δημιουργία μιας πιλοτικής γραμμής για φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα. Οι ημιαγωγοί αυτοί πετυχαίνουν πιο υψηλές ταχύτητες, εκμεταλλευόμενοι τη χρήση φωτός για την επεξεργασία και τη μετάδοση πληροφοριών, ενώ καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια.

Τα χρήματα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κατευθυνθούν επίσης γα τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη δικτύωση «κέντρων ικανοτήτων στον τομέα των μικροκυκλωμάτων» στα συμμετέχοντα κράτη. Τα συγκεκριμένα κέντρα ικανοτήτων πρόκειται να προσφέρουν πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωσία και στον πειραματισμό με ημιαγωγούς, βοηθώντας τις εταιρείες, ιδίως τις μικρομεσαίες, να βελτιώσουν τις ικανότητες σχεδιασμού και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Επιπροσθέτως, χρηματοδότηση θα υπάρξει και για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας σχεδιασμού βασισμένης σε υπολογιστικό νέφος, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, ιδίως στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τις νεοφυείς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα νέα τους μικροκυκλώματα, συμβάλλοντας παράλληλα και στη διάθεση των σχεδίων τους στην αγορά.

Οι βιομηχανικοί φορείς και οι ερευνητικοί οργανισμοί που επιθυμούν να καταθέσουν την αίτησή τους, μπορούν να επισκεφθούν την διαδικτυακή πύλη «Ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών» και τον ιστότοπο της ΚΕ «Μικροκυκλώματα». Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων για την πιλοτική γραμμή φωτονικής, τα κέντρα ικανοτήτων και την πλατφόρμα σχεδιασμού είναι αντίστοιχα η 17η Σεπτεμβρίου 2024, η 2α Οκτωβρίου 2024 και η 10η Οκτωβρίου 2024 – όλες στις 18:00 θερινή ώρα Ελλάδος. Μάλιστα, όπως έχει γίνει γνωστό, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παρασχεθούν μέσω ενημερωτικών συνεδριών στις 11-12 Ιουλίου 2024.