Στη δημοσιοποίηση της δεύτερης έκθεσής της σχετικά με την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αναλύσει τις εξελίξεις στη «μάχη» για την επίτευξη των ψηφιακών στόχων με ορίζοντα το 2030.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η Κομισιόν κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοσημείωτη πρόοδο που επιτεύχθηκε το 2023 σχετικά με την ανάπτυξη υποδομής συνδεσιμότητας Fiber to the Premises (FTTP). Την ίδια ώρα όμως, στο επίκεντρο βρίσκονται και σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά στο μερίδιο των ειδικών στις ΤΠΕ στην απασχόληση. Σημειώνεται ακόμα πως παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να προχωρήσουν στην υιοθέτηση ενός βασικού επιπέδου ψηφιακής έντασης, η Ελλάδα έχει προχωρήσει καλά στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Δύο βασικοί τομείς που έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο είναι η υποδομή συνδεσιμότητας και η ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών. Για τον πρώτο τονίζεται πως «αν και η Ελλάδα υστερεί στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών για την παροχή συνδεσιμότητας gigabit για όλους, το Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικότητας 2021-2027 αρχίζει να αποδίδει καρπούς, επιτυγχάνοντας αύξηση 10 ποσοστιαίων μονάδων στην κάλυψη VHCN/FTTP τον περασμένο χρόνο. Οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς, με τους νέους φορείς εκμετάλλευσης οπτικών ινών, θα συμβάλουν, επίσης, στην ενίσχυση αυτής της θετικής τάσης τα επόμενα χρόνια».

Στον δεύτερο τομέα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι με βαθμολογία 86,2, οι επιδόσεις της χώρας μας ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (85,4), αντιπροσωπεύοντας μια ετήσια ανάπτυξη 17,5%. Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, αν και η Ελλάδα έχει ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της ΕΕ (75,9 έναντι μέσου όρου της ΕΕ 79,4), καταγράφει πρόσφατη ετήσια ανάπτυξη 17,5%.

Στον αντίποδα, μία πρόκληση εντοπίζεται στην ψηφιοποίηση των ΜμΕ.
Οι ελληνικές ΜμΕ έχουν σχετικά μέτριο επίπεδο καινοτομίας και χαμηλό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Το 2023, μόνο το 43,3% των ΜμΕ είχαν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (57,7%). Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν, επίσης, χαμηλό επίπεδο υιοθέτησης προηγμένων τεχνολογιών, με το 33,5% των επιχειρήσεων να
έχουν υιοθετήσει AI, cloud ή analytics το 2023, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ του 54,6%. Το δυναμικό οικοσύστημα των startup, ωστόσο, παραμένει ένα θετικό σημάδι.

Ακόμα, η χώρα μας έχει περιορισμένα αποτελέσματα στην προσπάθειά της να εκπαιδεύσει τον πληθυσμό της στο επίπεδο των απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων, παρά τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα, την περασμένη χρονιά μόνο το 52,4% του πληθυσμού είχε τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει στο 55,5%, με τη χώρα μας να παρουσιάζει στασιμότητα από το 2021. Ο αριθμός των ειδικών στις ΤΠΕ ως προς το μερίδιο της απασχόλησης είναι 2,4%, πολύ μακριά κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (4,8%), παρά την αυξανόμενη ζήτηση.