Με τις λύσεις και υπηρεσίες για IT, η Konica Minolta Business Solutions Europe δημιούργησε έσοδα 257 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη το οικονομικό έτος 2018 που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2019, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Αυτό τονίζει την επιτυχία της Konica Minolta στη διαδρομή της για να γίνει ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών IT, μέσω τόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και στρατηγικών εξαγορών. Σύμφωνα με την Konica Minolta, ένα βασικό στοιχείο για την επιτυχία της στον κλάδο του IT είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση υπηρεσιών της εταιρείας, η οποία υλοποιείται χάρη στην εστίαση στη δημιουργία και τη διατήρηση ισχυρών, μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες της.

Η πελατοκεντρική προσέγγιση της Konica Minolta αποτελεί τη συνταγή για την επιτυχία όλων των επιχειρηματικών τομέων της και έθεσε τις βάσεις για την ισχυρή της θέση στην αγορά της συμβατικής εκτύπωση γραφείου. «…Η υπάρχουσα βάση πελατών μας στην εκτύπωση γραφείου που εμπιστεύεται τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία μας και στον τομέα IT» σημειώνει η Yoann Fortini, ITS GTM Manager της Konica Minolta Business Solutions Europe «Το 11% αυτών των πελατών βασίζεται πλέον στην Konica Minolta και ως πάροχο υπηρεσιών IT» συμπληρώνει.

Αυτοί οι αποκαλούμενοι «υβριδικοί πελάτες» είναι ένας σημαντικός πυλώνας της ανάπτυξης της Konica Minolta. Για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος υπηρεσιών IT, η Konica Minolta συνέχισε τις επενδύσεις σε στρατηγικές συγχωνεύσεις και εξαγορές το τελευταίο οικονομικό έτος, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Οι βασικότερες ήταν η εξαγορά της εταιρείας IT Aurelium με έδρα το Βέλγιο, του ισπανικού παρόχου υπηρεσιών IT Grupo Meridian, καθώς και επτά θυγατρικών της SEQUOIA στη Γαλλία, ενός κορυφαίου αντιπροσώπου στο δίκτυο της Konica Minolta με ιδιαίτερα έντονη παρουσία στις περιοχές Γκραντ Εστ και Ρεϊνιόν.