Τις ψηφιακές επιθέσεις αναδεικνύει ως νούμερο ένα κίνδυνο για τους CEOs το 2016 Global CEO Outlook της KPMG.

Το 69% των CEOs δηλώνει μη επαρκώς προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει μια ψηφιακή επίθεση – το αντίστοιχο ποσοστό για το 2015 ήταν 50%. Για πρώτη φορά αποτυπώνεται η συσχέτιση της ψηφιακής ασφάλειας με την επιχειρησιακή απόδοση: στο δείγμα των εταιρειών με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο του 10%, το 43% δηλώνει επαρκώς «θωρακισμένο» απέναντι στους ψηφιακούς κινδύνους. Ωστόσο, μόλις το 21% των εταιρειών με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης δείχνουν τα ίδια επίπεδα ετοιμότητας.

Επίσης, φαίνεται ότι οι CEOs αναγνωρίζουν τα οφέλη της μακροπρόθεσμης επένδυσης στο cybersecurity. Αξίζει δε να αναφερθεί ότι το 82% των CEOs διαπιστώνει ότι οι καταναλωτές ανησυχούν για την ιδιωτικότητα των δεδομένων περισσότερο από τους οργανισμούς τους. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση για τους CEOs, σε συνδυασμό και με τις επιταγές του EU GDPR, ωστόσο οι συμμετέχοντες στην έρευνα εμφανίζονται πρόθυμοι να κοινοποιούν τις διαρροές των δεδομένων ώστε να ενισχύσουν την ψηφιακή τους ασφάλεια, μέσω της ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών.