Η KPMG επέτυχε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών των εταιρειών-μελών της σε 22,69 δις δολάρια για τη χρήση του έτους που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 (2007: 19,81 δις δολάρια) γεγονός που αντανακλάται σε διψήφια ανάπτυξη σε όλους τους τομείς υπηρεσιών της KPMG.

Τα έσοδα του 2008 ήταν αυξημένα και στους τρεις τομείς υπηρεσιών της KPMG.  Στον Ελεγκτικό Τομέα, όπου σημειώθηκε ταχύτερος ρυθμός συνολικής ανάπτυξης αυτή τη χρονιά σε σχέση με το 2007, τα παγκόσμια έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,9% και ανήλθαν σε 10,69 δις δολάρια. Στο Συμβουλευτικό Τομέα της KPMG όπου γνώρισε ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν σε 7,27 δις δολάρια. Τα συνολικά έσοδα για τον Τομέα Φορολογικών Υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 18,3% και ανήλθαν σε 4,73 δις δολάρια, και πάλι στη βάση μιας δυνατής επίδοσης σε όλες της περιοχές παγκοσμίως.