Σε χαμηλούς ρυθμούς κινήθηκαν οι επενδύσεις σε τεχνολογίες Fintech το α’ εξάμηνο του 2019, αγγίζοντας συνολικά τα 37,9 δισ. δολάρια, όπως καταγράφει η KPMG στη καθιερωμένη εξαμηνιαία μελέτη της Pulse of Fintech.

Οι περιοχές που προσελκύουν σημαντική χρηματοδότηση fintech συνέχισαν να διαφοροποιούνται, με μεγάλες συμφωνίες κατά το α’ εξάμηνο του 2019 να προέρχονται από τη Γαλλία, την Αργεντινή, τον Καναδά, την Κίνα, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ποικιλία των περιοχών αυτή πιθανόν να βοήθησε στη διατήρηση της δυναμικότητας των επενδύσεων fintech παρά την έλλειψη μεγάλων συμφωνιών σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Οι επενδυτές fintech σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές παρέμειναν εστιασμένοι σε έναν μικρότερο αριθμό μεγάλων συμφωνιών, συμβαδίζοντας με τις επενδυτικές τάσεις που παρατηρούνται γενικότερα. «Η εισαγωγή του Open Banking αναδύεται σε σημαντικό παράγοντα των επενδύσεων fintech, ταυτόχρονα με τις ευκαιρίες που δημιουργούν τεχνολογίες όπως η μηχανική μάθηση (Machine Learning) και η τεχνητή νοημοσύνη», αναφέρει ο Ian Pollari, Global Fintech Co-Leader της KPMG International.

«Παρατηρούμε την ανάπτυξη τομέων όπως το wealthtech και proptech, καθώς και  την αυξανόμενη συμμετοχή των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την βαθιά πληροφόρηση που έχουν για τους πελάτες τους ώστε να επεκτείνουν τη διείσδυσή τους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες».