H ανεπαρκής κατανόηση ζητημάτων του IT από τους Οικονομικούς Διευθυντές, όπως καταγράφει η EY σε τελευταία έρευνά της, κάνει ιδιαίτερα κρίσιμη την ανάπτυξη μιας στενότερης συνεργασίας ανάμεσα στους CFOs και στους CIOs.

Πηγή: EY, Απόδοση: Γιώργος Φετοκάκης

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η οικονομική ευρωστία μιας επιχείρησης εξαρτάται από την ανάπτυξη μιας υγιούς σχέσης ανάμεσα στον CFO και στον CIO – κάτι που θα εντείνεται στο μέλλον, όσο αυξάνει η ψηφιοποίηση στις επιχειρήσεις. Οι νέες τεχνολογίες, όπως το cloud και το mobility, δημιουργούν τη δυναμική για το μετασχηματισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών, την εμπειρία πελάτη και το επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι οργανισμοί βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά τους και δημιουργούν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις μέσω μιας πληθώρας από ψηφιακές δράσεις, όπως είναι η αξιοποίηση της ισχύος των Big Data και των Analytics για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και την ικανοποίηση των αναγκών των υπερδικτυωμένων πελατών του σήμερα. Για να πετύχουν, οι οργανισμοί χρειάζεται να πάρουν τολμηρές αποφάσεις για τεχνολογικές επενδύσεις καθοδηγούμενες από την εταιρική στρατηγική, διαχειριζόμενοι, παράλληλα, μια σειρά από σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με το ρίσκο στον κυβερνοχώρο και ζητήματα που άπτονται την προστασία της ιδιωτικότητας.

Σύμφωνα με την έρευνα της EY, οι CFOs και οι CIOs συνδέονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Το 61% των CFOs που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφερε ότι η συνεργασία τους με τον CIO έχει εντατικοποιηθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Παρομοίως, το 71% των CFOs αναφέρει ότι υπάρχει μια αύξηση της εμπλοκής τους στο ΙΤ τα τελευταία τρία χρόνια. Αν και έχει αναπτυχθεί μια στενότερη σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημαντικά διευθυντικά στελέχη, υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το πρώτο είναι ότι οι CFOs συνεχίζουν να αγωνίζονται ώστε να κρατήσουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη τους για συγκράτηση του κόστους και την ανάγκη για την προώθηση στρατηγικών αλλαγών.

To δεύτερο ζήτημα είναι το πρόβλημα που υπάρχει όσον αφορά την αδυναμία κατανόησης ζητημάτων του ΙΤ από τους Οικονομικούς Διευθυντές, κάτι που αποτελεί και το σημαντικότερο εμπόδιο για τη σχέση τους (44%). H τάση των CIOs να συζητούν με τεχνικούς όρους κρίσιμα ζητήματα για την εταιρεία τους, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια, μπορεί να μπλοκάρει τις γρήγορες αποφάσεις και δράσεις, καθώς δυσκολεύει τους CFOs να πάρουν απόφαση για κάτι το οποίο δεν κατανοούν. Τελικά, η διαχείριση τέτοιων ζητημάτων πρέπει να αποτελεί δραστηριότητα της επιχείρησης στο σύνολο της και όχι μόνο του ΙΤ. Οι, δε, CFOs χρειάζεται να κατευθύνουν τέτοιες συζητήσεις σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου για να καθορίσουν που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις επενδύσεις.

Δυναμική κόστους
Ανέκαθεν η σχέση ανάμεσα στον CFO και στον CIO χαρακτηρίζονταν από μια ισχυρή δυναμική κόστους. Οι επενδύσεις που έκανε το ΙΤ προκαλούσαν, συνήθως, αγορές μεγάλης κλίμακας σε data storage, enterprise εφαρμογές και PCs. Οι δαπάνες του ΙΤ ως ποσοστό των εσόδων της εταιρείες, που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν έως και το 6%, ήταν ανέκαθεν σημαντικές. Πάντα επιδιωκόταν να μειωθεί αυτό το κόστος και οι CFOs έπαιζαν έναν κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση των υπερβάσεων για τα IT Projects, ελέγχοντας για τυχόν κρυφές χρεώσεις.

Αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο αρκετοί CIOs αναφέρονταν στον Οικονομικό Διευθυντή τους. Σήμερα, ωστόσο, οι τεχνολογίες είναι κρίσιμες τόσο για τη λειτουργική αρτιότητα όσο και για την κερδοφόρα ανάπτυξη μιας εταιρείας. Κάτι το οποίο αναγνωρίζουν οι CFOs, όπως καταγράφει η ΕΥ, οι οποίοι, εκτός από το πόσο κοστίζει το ΙΤ, εστιάζουν και στην αξία που αυτό φέρνει στον οργανισμό. Καθώς οι οργανισμοί φαίνεται να προωθούν την καινοτομία μέσω της τεχνολογίας, η κρίσιμη σχέση ανάμεσα στον CFO και στον CIO απαιτεί την ανάπτυξη μιας διαφορετικής νοοτροπίας και μιας αμοιβαίας κατανόησης.

Η κρίσιμη σύγκλιση τεχνολογίας, επενδυτικής στρατηγικής και ρίσκου έχει αναβαθμίσει τη σχέση μεταξύ του CFO και του CIO, καθιστώντας την ιδιαίτερα κρίσιμη για μια επιχείρηση σήμερα. Έτσι, κάθε πρόβλημα επικοινωνίας ανάμεσα στον CFO και στον CIO θα έχει σημαντικές συνέπειες στον οργανισμό και θα θέτει σε κίνδυνο τις όποιες προόδους έχουν επιτευχθεί.