Το νέο ρόλο των CMOs και CIOs και τη μεγάλη σημασία της σχέσης τους καταγράφει η Deloitte σε πρόσφατη έρευνά της με τον τίτλο «CMO Quarterly Study: The CMO-CIO Relationship».

Όπως αποτυπώνει η έρευνα, το 71% των CMOs/CIOs εστιάζει στο γεφύρωμα της απόστασης που τους χωρίζει και στην ενίσχυση της συνεργασίας τους ώστε να οδηγήσουν από κοινού την εξέλιξη της εταιρείας τους. Έχοντας πρόσβαση στα κατάλληλα δεδομένα και τεχνολογίες, ο CMO και ο CIO μπορούν να αντλήσουν από κοινού επιχειρηματική αξία και να τη χρησιμοποιήσουν προς όφελος της επιχείρησής τους, να τη βοηθήσουν να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί με ταχύτερους ρυθμούς και με μεγαλύτερη ευελιξία. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να γίνει αντιληπτό από όλους ότι η σχέση CMO και CIO δεν είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι μια σχέση συνεργασίας, μια κρίσιμη σχέση από την έκβαση της οποίας εξαρτάται η επιτυχία και ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας.