Ο Μάριος Φίλος, Διευθυντής Πληροφορικής της OK Anytime Market A.E., αναφέρεται στα καινοτομικά projects Πληροφορικής που έχει υλοποιήσει στην εταιρεία του και επισημαίνει το σημαντικό ρόλο της Πληροφορικής για τη λειτουργία μιας επιχείρησης σήμερα.

Γνωρίζοντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις της εποχής η Πληροφορική προτείνει λύσεις στα μέτρα της επιχείρησης, πάντα με γνώμονα το business και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Η Πληροφορική μπορεί να δώσει λύσεις σε μια εποχή κρίσης, όπου οι μειώσεις στα budgets είναι αισθητές, με αποτέλεσμα τα projects στα οποία επενδύει η κάθε επιχείρηση να επιλέγονται πιο προσεκτικά και στρατηγικά. Τα project που επικρατούν είναι αυτά που θα δώσουν την σωστή και στοχευμένη πληροφόρηση για τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, όπως και λύσεις που θα βελτιώσουν αισθητά τον τρόπο λειτουργίας και θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους.

Τέλος, οι επιλογές λύσεων cloud, καθώς και οι αλλαγές των εξόδων της επιχείρησης από capex σε opex, αποτελούν συνήθεις πρακτικές για την εποχή μας. Η Πληροφορική οφείλει να υιοθετήσει και να προτείνει δοκιμασμένες λύσεις οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη της επιχείρησης. Κάποιες από αυτές της λύσεις είναι:

  • Η στοχευμένη επένδυση σε εργαλεία πληροφόρησης για όλα τα τμήματα της επιχείρησης που θα προτείνει τις σωστές ενέργειες που πρέπει να γίνουν βάση του επιθυμητού στόχου
  • Η στροφή στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση
  • Η στροφή γενικών εξόδων από capex σε opex
  • Η στροφή προς λύσεις μίσθωσης εξοπλισμού και services όπως π.χ. printing services

Mobile καινοτομία
Ενα project καινοτομίας που συνέβαλε η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας μας ήταν η ανάπτυξη μιας πλήρους λύσης mobile για τους επόπτες των καταστημάτων της αλυσίδας μας προς καταγραφή συμβάντων, παρακολούθηση εμπορικών τομέων, παρακολούθηση παραπόνων και, φυσικά, την online πληροφόρηση αγορών/πωλήσεων ανά είδος και ανά κατάστημα. Η πληροφόρηση σαφέστατα είναι αμφίδρομη με το υπάρχον σύστημα ERP της εταιρείας μας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να κοιτάει το μέλλον, αλλά πάντα για υιοθέτηση λύσεων που μπορούν να βρουν εφαρμογή σε αυτήν.

Οι τάσεις του mobile computing και των social media που χαρακτηρίζουν το μέλλον πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, μιας και εξυπηρετούν πλήθος αναγκών πληροφόρησης και στρατηγικής marketing. Επίσης, τεχνολογίες για μείωση κόστους είναι όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση και αρχειοθέτηση, μειώσεις κόστους παγίων, το cloud computing και οι μισθώσεις εξοπλισμού είναι επίσης τομείς που πρέπει να αξιολογηθούν ανάλογα.

Η εταιρεία μας ανέκαθεν κοίταγε τις τάσεις της εποχής, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενώ έχει καινοτομήσει στο παρελθόν με διαδικασίες logistics και backoffice, λύσεις cash recycling των καταστημάτων μας, όσο και στο παρόν, με λύσεις mobile computing και online πληροφόρησης. Τα επενδυτικά μας σχέδια για το 2014 είναι o εμπλουτισμός της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και αποφάσεων, όπως και υιοθέτηση των cloud computing και disaster recovery.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής σε ρόλο μεσάζοντα
Ο ρόλος του Διευθυντή Πληροφορικής πρέπει να βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο του business και του IT. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαφιόμαστε στις εξελίξεις της τεχνολογίας, χωρίς να μπορούμε να βρίσκουμε εφαρμογές της για να βελτιώσουμε τις καθημερινές διεργασίες και πληροφόρησή μας. Η σωστή γνώση και λειτουργία του business της εκάστοτε εταιρείας είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών του καιρού μας. Οι προβληματισμοί και ανησυχίες ενός Διευθυντή Πληροφορικής είναι αρκετοί.

Καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους περισσότερους Διευθυντές Πληροφορικής είναι το security, το disaster recovery, η μείωση κόστους, καθώς και η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να δίνουν σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης, βάσει καθημερινών βελτιώσεων και αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα. Οσον αφορά τον δικό μας κλάδο, που αφορά την εντατική λιανική στα καταστήματά μας, οι απαιτήσεις είναι πολλές, ενώ συνεχώς απαιτούνται να καταγράφονται στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς. Προκλήσεις όπως ο συνδυασμός αγορών/πωλήσεων, το digital marketing, τα social media, το loyalty scheme, πάντα σε σχέση με τα πληροφοριακά μας συστήματα, είναι αντικείμενα που κοιτάμε με ενδιαφέρον και επενδύουμε σε αυτά.