Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, ορίζονται ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ».

Η θητεία του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Το Δ.Σ. της εταιρείας συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και τα μέλη εκλέγου τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: Δημήτριος Ασκούνης (Πρόεδρος, καθηγητής ΕΜΠ), Σταύρος Ασθενίδης (μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ), Νικόλαος Γεωργόπουλος (μέλος, Πρόεδρος του Τμήματος Τουριστικών Σπουδών και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς), Βασίλειος Κατσούρος (μέλος, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»), Ιωάννης Κωνσταντίνου (μέλος, Ερευνητής στο Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ), Ελισάβετ Παπαγεωργίου (μέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω από τον Οκτώβριο του 2010), Ευάγγελος Παπαλάμπρου (μέλος, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο), Βασιλική Παπασούλη (μέλος, Mandate Manager στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)) και Κωνσταντίνος Τσερπές (μέλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου).

Ο νέος πρόεδρος της ΚτΠ ΑΕ, Δημήτριος Ασκούνης, διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, ηλεκτρονικού επιχειρείν, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανοικτών και μεγάλων δεδομένων, καθώς και στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών Πληροφορικής στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 50 ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα και δραστηριότητες στις NIS και MEDA χώρες. Επί σειρά ετών διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης.