Δύο σημαντικά έργα αναμένεται να προκηρυχθούν το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, με φορέα υλοποίησης την ΑΑΔΕ.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία για την Τελωνειακή Υπηρεσία της ΑΑΔΕ ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και Τελωνεία Λιμένων, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της χώρας.

Το νέο σύστημα θα καταγράφει αυτόματα και θα φωτογραφίζει  τα διερχόμενα οχήματα, θα αναγνωρίζει ταξιδιωτικά έγγραφα, θα εντοπίζει τη θέση των φορτηγών και των κοντέινερ ενώ θα διενεργεί αναλύσεις επικινδυνότητας των φορτίων. Προς ένταξη στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης εισέρχεται ακόμα ένα μεγάλο έργο που θα αφορά την κυβερνοασφάλεια τεσσάρων φορέων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο  είναι προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ.

Για το συγκεκριμένο έργο η ΚτΠ έχει αιτηθεί την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης και έχει ήδη ολοκληρώσει τα τεύχη δημοπράτησης, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να προκηρυχθεί άμεσα.