Η Κοινωνία της Πληροφορίας κήρυξε άγονο τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης», του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί εκ νέου, στα τέλη Ιουνίου, μετά την πρώτη του κήρυξη ως άγονου λίγες μέρες νωρίτερα. Το έργο αφορούσε σε ένα σύνολο από εργασίες ψηφιοποίησης, ανάπτυξης ψηφιακών διαδικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών και εγκατάστασης τεχνολογικών συστημάτων που στόχο έχουν την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου και του συνόλου των ευρημάτων που προέρχονται από την Ακρόπολη.