Στην προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Αλληλεπιδραστικές ψηφιακές υπηρεσίες διαχείρισης πόρων δομών και δεδομένων προδικασίας on line ενημέρωση φορέων δικηγόρων πολιτών», προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Μεταξύ άλλων, το έργο προβλέπει τη δημιουργία του Ολοκληρωμένου και ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος διαχείρισης πόρων, δομών και δεδομένων προδικασίας για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας, που θα περιλαμβάνει τη διαχείριση και την απόδοση πόρων στους δικαιούχους φορείς και στους Δικηγορικούς Συλλόγους (63 συνολικά), καθώς και την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του υπουργείου Δικαιοσύνης, των 357 δικαστηρίων της χώρας, την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τα περιφερειακά Ταμεία Προνοίας και Αλληλεγγύης κ.λπ.).

Το νέο ψηφιακό σύστημα θα συμβάλει σημαντικά στην υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών, την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, τη διαφάνεια στη διαχείριση εισπράξεων/ αποδόσεων πόρων, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Επίσης, θα επιταχύνει τις διαδικασίες λήψης και απόδοσης ποσών που αφορούν τον κύκλο ζωής μια δικαστικής υπόθεσης και θα προσθέσει διαφάνεια στην όλη διαδικασία.

Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται και επιταχύνεται ο πειθαρχικός έλεγχος των μελών των Δικηγορικών Συλλόγων και η απονομή της δικαιοσύνης στα πειθαρχικά όργανα, και εξασφαλίζεται η ενημέρωση του πολίτη σε όλα τα στάδια της νομικής διαδικασίας. Το νέο ψηφιακό σύστημα θα διαλειτουργήσει με τα έργα Ψηφιακής Δικαιοσύνης που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Τα έργα αυτά και η διαλειτουργικότητά τους θα διαδραματίσουν στο μέλλον καθοριστικό ρόλο στην απονομή της Δικαιοσύνης και στην άσκηση των νομικών επαγγελμάτων καθώς έχουν δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή για την επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης και συμβάλλουν στη «δίκαιη δίκη» και τη διαφάνεια στην απονομή της. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 8,1 εκατ. ευρώ.