Η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων», προϋπολογισμού 87,8 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η υλοποίηση, για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ειδικότερα για την Τελωνειακή Υπηρεσία, ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον έλεγχο και την καταγραφή φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά τη διέλευσή τους από τα χερσαία συνοριακά σημεία και τα τελωνεία λιμένων της, καθώς και την ψηφιακή παρακολούθηση της κίνησής τους κατά την κυκλοφορία τους εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της σύμβασης ο Ανάδοχος θα προβεί:

  • στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συνόλου εξοπλισμού (μπάρες διέλευσης, κάμερες αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής πινακίδων κ.α.),
  • στην ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Ψηφιακού Συστήματος Hellenic Customs Digital Borders διαχείρισης παρακολούθησης κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,
  • στην παροχή υπηρεσιών (εγκατάστασης εξοπλισμού, εκπόνησης μελετών, εκπαίδευσης χρηστών κ.α.).

Βασικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων και ειδικά του λαθρεμπορίου καυσίμων.