Στα 1,4 δισ. ευρώ ανέρχεται το χρηματικό ύψος των έργων που αναμένεται να δημοπρατήσει έως το τέλος του 2022 η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου τηλεϊατρικής στο σύνολο των υγειονομικών περιφερειών της χώρας, η αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος τήρησης των αρχείων σε όλα τα (αστικά και ποινικά) δικαστήρια, και η ψηφιοποίηση εντύπων αρχείων και δεδομένων δικαστηρίων.

Επίσης, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το έργο της ψηφιοποίησης του φυσικού αρχείου των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας. Τους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσει και η διαγωνιστική διαδικασία για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαβούλευση για τη δημιουργία κεντρικού κόμβου διαχείρισης και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) του Δημοσίου.

Παράλληλα στη μεγάλη αλυσίδα των ψηφιακών έργων περικλείονται και παρεμβάσεις οι οποίες πρόκειται να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τη σχέση του δημόσιου τομέα με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, όπως είναι οι Smart Cities (έξυπνες πόλεις), η ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων CRMS, κ.α