Μια σειρά από έργα ετοιμάζει να βγάλει σε διαγωνιστική διαδικασία η Κοινωνία της Πληροφορίας, τους επόμενους 2-3 μήνες. Πρόκειται για μερικά από τα μεγάλα ψηφιακά έργα, τα οποία όπως έχει επισημάνει πολλές φορές ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου βρίσκονται ψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων του.

Η λίστα περιλαμβάνει τα εξής έργα:-  Σύστημα Παρακολούθησης Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων,  80 εκατ. ευρώ.-  Δράσεις για την Ενίσχυση της Ασφάλειας των Πληροφοριών και των Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα, 102 εκατ. ευρώ.-  Προμήθεια σταθμών επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και παροχής κλιματολογικών δεδομένων περιοχών ενδιαφέροντος (Radar), 35 εκατ. ευρώ.- Ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας, 6,7 εκατ. ευρώ.-  Πλατφόρμα για την προβολή και προώθηση του σύγχρονου Ελληνικού πολιτισμού 2,2 εκατ. ευρώ.- Πλατφόρμα για την ελληνική χειροτεχνία, 1,2 εκατ. ευρώ.- Ανάπτυξη Μητρώου παρακολούθησης του Ιδιωτικού Χρέους, 1 εκατ. –  Απογραφή, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του τομέα Πρόνοιας, 999.000 ευρώ.-  Υλοποίηση, υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας, παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, καλής λειτουργίας και εποπτείας του Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (Implementation & Interoperability Services for LMS Platform), 931.000 ευρώ.-  Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης (ERP)  και Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRMS), 410.000 ευρώ.