Στην προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)», προχώρησε η Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο προϋπολογισμός του έργου, μαζί με το δικαίωμα της προαίρεσης, ανέρχεται στα 19 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές ψηφιακές παρεμβάσεις στο χώρο της Δικαιοσύνης. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 250 σταθερών και 151 κινητών συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σε σωφρονιστικά καταστήματα και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη δημοσίευση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων της χώρας.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο, στα δικαστήρια και τις φυλακές της χώρας θα λειτουργούν συστήματα τηλεδιάσκεψης τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικεία, Εφετεία και Πταισματοδικεία), του ανακριτικού έργου και των αιτημάτων δικαστικής συνδρομής. Θα δοθεί επιπλέον η δυνατότητα άμεσης και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων μέσω ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phonestablets κλπ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικηγόρων, των διαδίκων και των εμπλεκομένων στις δικαστικές διαδικασίες στις αίθουσες των δικαστηρίων. Αυτές οι εφαρμογές θα υποστηρίζουν πολυκαναλική πρόσβαση στις προσωπικές συσκευές των ενδιαφερομένων, είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας, είτε μέσω ασυρμάτου δικτύου σε συγκεκριμένους χώρους (εσωτερικούς και υπαίθριους) των δικαστηριακών συγκροτημάτων της χώρας. Γι’ αυτό το λόγο θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη ασυρμάτου δικτύου πρόσβασης για το κοινό και τους δικηγόρους.

Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει:

•     Την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού (όπως σταθμούς εργασίας, δικτυακός εξοπλισμός, εξυπηρετητές και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές) και την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η δημοσίευση του πινακίων και των εκθεμάτων των Δικαστηρίων στο διαδίκτυο.

•    Την διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με το λογισμικό Διαχείρισης Υποθέσεων των Δικαστηρίων (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ, ΟΣΔΔΥ-ΔΔ) και με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων (ΟΣΠΔ).

•   Την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα λειτουργούν σε ηλεκτρονικές συσκευές (smart phoneslaptops κλπ), για την άμεση και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων.

•  Την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των δικτύων ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

•   Την υλοποίηση Κεντρικοποιημένου Σύστηματος πιστοποίησης και διαχείρισης χρηστών (authenticationauthorizationaccounting – ΑΑΑ) και διασυνδεδεμένων συσκευών στο δίκτυο. Το σύστημα θα προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια, καθώς και webauthentication (captive portal) και θα δύναται να ορίσει τις πολιτικές πρόσβασης των χρηστών, όπως ημερήσια χρήση, ταχύτητα, περιεχόμενο).