Τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων (Director of Growth and New Business) για την Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου αναλαμβάνει ο Σταύρος Τερίκογλου, ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας Consult Partners της Kyndryl.

Ο Σταύρος Τερίκογλου έχει διανύσει μακρά διαδρομή στον τομέα των πωλήσεων και της ανάπτυξης αγορών με ιδιαίτερη έμφαση στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού, στο οποίο έχει απασχοληθεί κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της εικοσιπενταετούς επαγγελματικής του πορείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τερίκογλου έχει εργαστεί σε μια σειρά ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών πληροφορικής, διαχειριζόμενος σημαντικούς πελάτες στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Πριν ενταχθεί στην ηγετική ομάδα της Kyndryl, κατείχε αντίστοιχες θέσεις στις εταιρείες Sitecore και Oracle.