Η Εθνική Ασφαλιστική επέλεξε την Kyndryl για την ολοκλήρωση της μετάβασης στον ψηφιακό χώρο εργασίας (Digital Workplace). Κατά την υλοποίηση του έργου, οι ειδικοί της Kyndryl θα δημιουργήσουν ένα ευέλικτο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η επιλογή της Kyndryl έδωσε στους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως, εξαλείφοντας τους περιορισμούς της φυσικής παρουσίας στο γραφείο.Επιπλέον, η υλοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας, με τη βοήθεια της Kyndryl, θα επιτρέψει στην Εθνική Ασφαλιστική να αξιοποιήσει τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Η μείωση του όγκου εργασίας αλλά και του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, θα έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση της απόδοσης αλλά και την καλύτερη διαχείριση δεδομένων.

Συνεπώς, μέσω της καλύτερης διαχείρισης των workflows αλλά και της επίσπευσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορέσει να ενισχύσει την αποδοτικότητα αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξής της. Με τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, το έργο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας των συστημάτων και των οικονομιών κλίμακας.