Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα κέντρο κυβερνοασφάλειας στην Silicon Valley στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των ομοσπονδιακών υπηρεσιών και του ιδιωτικού τομέα.

Το κέντρο θα λειτουργεί ως δορυφορικό γραφείο του Εθνικού Κέντρου Ενσωμάτωσης Κυβερνοασφάλειας και Επικοινωνιών, που λειτουργεί ως κέντρο «εκκαθάρισης» πληροφοριών για κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Η.Π.Α., Jeh Johnson, η κυβέρνηση θέλει να ενδυναμώσει τις σημαντικές σχέσεις στην περιοχή και να εξασφαλίσει ότι η κυβέρνηση και ο ιδιωτικός τομέας αλληλο-επωφελούνται από τις έρευνές τους. Η ανακοίνωσε έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου της RSA στο Σαν Φρανσίσκο, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια για την κυβερνοασφάλεια.