Πότε άλλοτε τα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών δεν ανησυχούσαν τόσο πολύ για τις επιθέσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα όσο σήμερα.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας έρευνας που έτρεξε η Microsoft και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών cyber risk insurance, Marsh. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 1.500 διευθυντικά στελέχη εταιρειών, οι οποίοι φαίνεται ότι ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επιπτώσεις μιας κυβερνοεπίθεσης: το ποσοστό των μάνατζερ που κατατάσσουν τις κυβερνοεπιθέσεις στους 5 κορυφαίους επιχειρηματικούς κινδύνους αυξήθηκε από το 62% (στην έρευνα που έγινε πριν δύο χρόνια) στο 79%.

Το 22% δε των ερωτηθέντων θεωρούν, μάλιστα, ότι οι επιθέσεις στα πληροφοριακά συστήματα, αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για την επιχείρησή τους. Στις επόμενες θέσεις ακολουθούν η οικονομική αβεβαιότητα και οι αρνητικές επιρροές στο brand και τη φήμη της εταιρείας, με 15% και 11% αντίστοιχα. Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, μόλις το 6% των ερωτηθέντων είχε αξιολογήσει τις κυβερνοεπιθέσεις ως τον ύψιστο κίνδυνο για την επιχείρησή τους.

Στο ερώτημα για το ποιες τεχνολογίες δημιουργούν τις μεγαλύτερες ανησυχίες για κυβερνοεπιθέσεις, περιλαμβάνονται το cloud και οι διασυνδεδεμένες συσκευές. Για να διαχειριστούν τα ρίσκα που σχετίζονται με το cyber security, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι εστιάζουν στη βελτίωση της ασφάλειας για τις συσκευές και τα συστήματά τους, όπως και στην προστασία των δεδομένων (κατά 83% και 78% αντίστοιχα). Επίσης, το 53% χρησιμοποιεί penetration tests για να εξομοιώσει τις επιθέσεις στα συστήματά τους – και να λάβει τα όποια πρόσθετα μέτρα προστασίας απαιτούνται. Μια περίληψη της έκθεσης «2019 Global Cyber Risk Perception Survey» διατίθεται δωρεάν εδώ.

Το ΝetFAX κάνει τον Οκτώβριο πολυήμερο αφιέρωμα στον Ευρωπαϊκό Mήνα Kυβερνοασφάλειας. Έρευνες, Αναλύσεις, Συνεντεύξεις και Απόψεις από τα σημαντικότερα στελέχη του χώρου και CISOs της ελληνικής και διεθνής αγοράς θα φιλοξενούνται κάθε μέρα τον Οκτώβριο στις σελίδες του NetFAX, αποτυπώνοντας την εικόνα της αγοράς cyber security στην πλήρη διάστασή της.