Η LAMDA Hellix, βραβευμένη ως Best Regional Data Center Operator 2009στην Ευρώπη, παρουσιάζει τις νέες συμβουλευτικές υπηρεσίες για Green Data Centers, με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των λειτουργικώνεξόδων των Data Centers.

Οι υπηρεσίες Green Data Center Audits σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη διεθνή standards και βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο European Union Data Centers Code of Conduct, στο οποίοη LAMDA Hellix συμμετέχει ενεργά, τόσο σαν Endorser όσο και σαν Participant.Οι νέες υπηρεσίες Green Data Center Audits όπως Energy Efficiency Profile,Power and Cooling Assessment και  CFD (Computational Fluid Dynamics)Analysis, στοχεύουν στον προσδιορισμό της ενεργειακής ταυτότηταςτων Data Centers και περιλαμβάνουν το σύνολο ενεργειών βελτιστοποίησηςτων υποδομών που απαιτούνται, ώστε να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειαςκαι μείωση εκπομπών CO2.O Γιάννης Νούλης, Διευθυντής του Data Center Integration & ConsultingServices Business Unit της LAMDA Hellix, δήλωσε σχετικά: «Ένας server μπορείνα καταναλώσει σε ετήσια βάση ενέργεια ίση με αυτήν που καταναλώνουν δέκα (10) παραδοσιακά νοικοκυριά. Με τις νέες υπηρεσίες Green Data Center Audits,οι πελάτες μας εξασφαλίζουν σημαντική μείωση της σπατάλης  ενέργειας καιGreen Data Centers, άμεσα και οικονομικά».