Η LAMDA Hellix, βραβευμένη πρόσφατα ως Best Regional Data Center Operator 2009 στην Ευρώπη, αποτελεί αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Upsite Technologies στην Ελλάδα και γνωστοποιεί ότι τα προϊόντα HotLoK Blanking Panels βραβεύτηκαν από το SearchDataCenter.com ως "προϊόντα της χρονιάς" στην κατηγορία των βασικών υποδομών (Infrastructure).

Οι ανεξάρτητοι αναλυτές του SearchDataCenter.com βαθμολόγησαν το προϊόν έχοντας σαν γνώμονα την ευκολία εγκατάστασης/απεγκατάστασης, τη λειτουργικότητα, τη διαχειρισιμότητα, την καινοτομία και την ενεργειακή απόδοση.

Ο Γιάννης Νούλης, Διευθυντής του Data Center Integration & Consulting Services Business Unit της LAMDA Hellix, δήλωσε σχετικά: “Η LAMDA Hellix, αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις πρώτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι μέλος του EU Code of Conduct για Data Centers.

Η αποκλειστική συνεργασία μας με την Upsite Technologies και ειδικότερα για τα βραβευμένα HotLoK Blanking Panels, αποδεικνύει για άλλη μία φορά τη συνεχή δέσμευση προς τους πελάτες μας για την ανάδειξη και υλοποίηση “green” προτάσεων με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση των υποδομών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την παρεπόμενη μείωση εκπομπής CO2″.