Η Lamda Hellix και η Alpha Grissin κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού».

Το υπολογιστικό κέντρο/κέντρο δεδομένων (Data Center – DC) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης της εγκατεστημένης υποδομής του πληροφοριακού συστήματος.

Ο ειδικότερος σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών (απαραίτητος κλιματισμός και εξαερισμός για την λειτουργία του DC) για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών του DC. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 159.898 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.