Ολοκληρώθηκε η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Lannet.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν πως η εταιρεία έχει προχωρήσει στην περισυλλογή των κόμβων της στην Αθήνα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα για την διασφάλιση της περιουσίας της. Ακολούθως, ενημερώθηκαν ότι ο διορισθείς μεσολαβητής έχει πραγματοποιήσει επαφές με τους κυριότερους πιστωτές της εταιρείας, ελπίζοντας ότι στο εναπομείναν χρονικό διάστημα θα λάβει τις οριστικές τοποθετήσεις των βασικών πιστωτών επί των έγγραφων προτάσεων που τους έχουν υποβληθεί.