Σύμφωνα με ανακοίνωση της Lannet, η αίτηση δήλωσης παύσης πληρωμών που είχε καταθέσει η εταιρεία συζητήθηκε στις 3/6/2009.

Με το πέρας της συζήτησης, το Δικαστήριο διατήρησε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε λάβει η εταιρεία αναφορικά με την αναστολή των ατομικών διώξεων εναντίον της. Επίσης, την ίδια ημέρα συζητήθηκε και η αίτηση του μεσολαβητή κ. Ζαχαράτου για την αποτυχία της συνδιαλλαγής.