Η εμμονή σε παρωχημένες τεχνολογίες και στη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων υποδομών εφαρμόζοντας τακτικές «μπαλώματος» για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, όχι μόνο υποσκάπτει την καινοτομία, αλλά μπορεί να μετατραπεί σε ένα τρομακτικό εφιάλτη για κάθε CIO.

To πρόβλημα εξάρτησης από τις τεχνολογίες legacy εκδηλώνεται με τους εξής τρόπους: τη δημιουργία εμποδίων που δυσκολεύουν το ΙΤ στο να προσφέρει μοντέρνες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, τη μείωση των επενδύσεων στην καινοτομία ένεκα του κόστους που προκαλεί η υποστήριξη των legacy υποδομών και την αντίσταση υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από τους χρήστες, ακόμα και όταν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές από αυτές που χρησιμοποιούν ήδη. Ο τεχνολογικός εκμοντερνισμός αποτελεί κομμάτι φυσικής εξέλιξης για κάθε επιχειρηματικό περιβάλλον και βασικό συστατικό κάθε στρατηγικής IT είναι η εκμετάλλευση της καινοτομίας ως κινητήριας δύναμης εξέλιξης και ανάπτυξης.

Ωστόσο η εκμετάλλευση της καινοτομίας εξαρτάται από την ικανότητα του CIO να βάζει αυτό το θέμα σε προτεραιότητα μέσα στον οργανισμό του, από την εμπιστοσύνη που ο ίδιος εμπνέει στη διοίκηση, από το χώρο δραστηριοποίησης της εταιρείας του και από τις ικανότητες και δεξιότητες των ανθρώπων του τμήματός του. Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες, οι κορυφαίοι CIOs θα βρίσκουν πάντα έναν τρόπο να εκμεταλλεύονται και να προωθούν την καινοτομία στους οργανισμούς τους, ξεπερνώντας τον παραδοσιακό εθισμό στην legacy τεχνολογία.