Οι ανησυχίες του Διευθυντή Πληροφορικής σήμερα δεν είναι διαφορετικές από το παρελθόν. Βασικός στόχος του ήταν και παραμένει η προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών αναγκών. Απλά σήμερα έχει γίνει δυσκολότερη η παρακολούθηση των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών.

Ο Διευθυντής Πληροφορικής χρειάζεται να αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση με το Business, ώστε να αντιλαμβάνεται άμεσα τις ανάγκες και να προτείνει λύσεις. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι ανοικτός στις προτάσεις για υιοθέτηση τεχνολογιών που θα γίνουν από το Business, αφού σήμερα υπάρχουν και εκτός της Διεύθυνσης Πληροφορικής άτομα με καλή γνώση της τεχνολογίας, τα οποία βλέπουν τα θέματα υπό μια άλλη σκοπιά σε σχέση με το ΙΤ. Η δυσκολία δεν είναι να πειστεί το Business για την υλοποίηση λύσεων, αλλά η σωστή επιλογή των προτάσεων που πραγματικά πρέπει και μπορούν να υλοποιηθούν, αφού οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απεριόριστοι.

Επενδύσεις ναι, αλλά σωστά
Πάντοτε πίστευα και συνεχίζω και σήμερα να το υποστηρίζω, ότι επιχειρήσεις όπως η δική μας πρέπει να επενδύουν σε τεχνολογίες που θα βελτιώσουν τη λειτουργία τους. Ποτέ δεν ήμουν υπέρ της επένδυσης σε τεχνολογίες μόνο και μόνο επειδή είναι καινούργιες, αλλά που στην πραγματικότητα δεν προσφέρουν σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις. Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες δεν έχει νόημα αν δεν βελτιώνει σημαντικά τις επιχειρηματικές λειτουργίες, αν και ως στέλεχος του χώρου θα μου άρεσε η υιοθέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων νέων τεχνολογιών.

Επιχειρήσεις σαν τη δίκη μας που απευθύνονται σε ευρύ κοινό, αφού έχουν λύσει εδώ και καιρό τα λειτουργικά τους θέματα, πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να επενδύουν σε τεχνολογίες που θα βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες τους. Με την εξάπλωση της χρήσης φορητών συσκευών πιστεύω ότι είναι μονόδρομος η επένδυση σε τεχνολογίες σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά τον οργανισμό μας, πρώτης προτεραιότητας έργο για το TEAM (Tupperware Europe Africa Middle East) είναι η χρήση κοινών εφαρμογών, σε όλες τις χώρες που το αποτελούν. Με αυτόν τον τρόπο θα απελευθερωθούν πόροι για να χρησιμοποιηθούν σε παραγωγικότερους τομείς.

Αν και το προϊόν και ο τρόπος πώλησης είναι ο ίδιος, υπάρχουν σημαντικές λειτουργικές διαφορές μεταξύ των χωρών του ΤΕΑΜ. Το στοίχημα για το τμήμα μας είναι να υλοποιήσει το έργο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκμεταλλευθεί τα πλεονεκτήματα, διατηρώντας την ευελιξία που υπάρχει σήμερα για την άμεση υλοποίηση των ιδιαιτέρων αναγκών που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Το θέμα της ταχύτητας υλοποίησης των παραπάνω αναγκών είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για εμάς, λόγω της ρευστότητας που επικρατεί στη χώρα μας.

Οnline πώληση και εκπαίδευση
Η Tupperware, λόγω του ότι αποτελεί μια εταιρεία απ’ ευθείας πωλήσεων, διαθέτει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι περισσότεροι συνεργάτες μας διαθέτουν μια σχέση προσωρινής συνεργασίας με την εταιρεία μας, ενώ παράλληλα ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει επικεντρωθεί στην εκμετάλλευση τεχνολογιών Πληροφορικής για την παρακίνηση και την εκπαίδευση των συνεργατών. Μετά από προτάσεις της Πληροφορικής βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη ορισμένα σχετικά ITprojects. Η Πληροφορική έχει συμβάλλει σε αυτά με την επιλογή των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή τους. Ενδεικτικά, θα αναφέρω το πιο πρόσφατο, ήτοι την υλοποίηση ενός περιβάλλοντος online εκπαίδευσης για τους νέους συνεργάτες, η οποία συνοδεύεται από μια online επίδειξη προϊόντων (Virtual Tupperware Party).