Με κινητήριο μοχλό την στρατηγική τριών φάσεων, η Lenovo συνέχισε τον επιχειρηματικό της μετασχηματισμό, παρουσιάζοντας θετικά αποτελέσματα κατά το πρώτο τρίμηνο με υψηλή κερδοφορία στους βασικούς τομείς των Η/Υ και έξυπνων συσκευών και βελτιώσεις σε έσοδα και κέρδη σε στοχευμένους τομείς ανάπτυξης, όπως το τμήμα Data Center και το τμήμα των κινητών.

Eιδικότερα, ο τομέας των H/Y και έξυπνων συσκευών (PCSD) παρουσίασε την μεγαλύτερη κερδοφορία στην αγορά. Η μέση τιμή πώλησης ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση με το περασμένο έτος. Ο τομέας Data Center παρουσίασε ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων συμπεριλαμβανόμενων των νέων μοντέλων ΤhinkSystem και ThinkAgile, με τα έσοδα του να αυξάνονται κατά 14,2% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Ο τομέας των κινητών τηλεφώνων παρουσίασε νέα τηλέφωνα, όπως το Μoto Z2 Force,  με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 2,4% σε σχέση με το περασμένο έτος.

Το περιθώριο κέρδους προ φόρων βελτιώθηκε κάτω 2,.2 μονάδες. Τα έσοδα ήταν της τάξεως των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σταθερά σε σχέση με το περασμένο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Τα λειτουργικά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 110 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο. Οι καθαρές ζημίες ήταν της τάξεως των 72 εκατομμυρίων δολαρίων.