Τα γεγονότα και η πραγματικότητα «φωνάζουν». Ζούμε και εργαζόμαστε σε έναν κόσμο γεμάτο από σύννεφα.

Πρόσφατη μελέτη της Cisco, προβλέπει ότι το διάστημα 2010 έως 2015 η κίνηση μέσω των παραδοσιακών Data Center θα αυξηθεί 4 φορές, ενώ μέσω των cloud θα αυξηθεί κατά 12 φορές αντίστοιχα. Μέχρι το 2014 το cloud θα αντιπροσωπεύει το 51% της συνολικής κίνησης των Data Center. Η «νέα μόδα» θα έλεγε, ίσως, κάποιος. Με τέτοια όμως ανάπτυξη θα πρέπει μάλλον να θεωρείται μόνιμη τάση που αλλάζει τις αρχιτεκτονικές των δικτύων, παρά περαστική μόδα.

Και ενώ το «cloud», δηλαδή το «σύννεφο», συχνά αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία οντότητα, στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλά διαφορετικά όπως: τα ιδιωτικά, τα δημόσια, τα υβριδικά, ακόμα και τα διασυνδεδεμένα που εξυπηρετούν κάθετες αγορές, όπως η υγεία. Συμμετείχα πρόσφατα σε συζήτηση όπου επικεντρωθήκαμε στους διαφορετικούς τύπους cloud και πολλά στελέχη αναρωτήθηκαν ποιο είδος cloud είναι το κατάλληλο για αυτούς.

Στην πραγματικότητα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλούς τύπους για να ανταποκριθούν σε διάφορες επιχειρηματικές προκλήσεις. Μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ιδιωτικό cloud, να αγοράσουν υπηρεσίες από ένα δημόσιο cloud, να αξιοποιήσουν κάποιο λογισμικό ως υπηρεσία και στο μέλλον να συμμετέχουν σε διασυνδεδεμένες κοινότητες cloud. Κινούμαστε σε ένα διασυνδεδεμένο κόσμο από πολλά clouds, όπου οι χρήστες θέλουν να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες cloud από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.

Η υπόσχεση του cloud
Η «υπόσχεση του cloud» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη βελτιστοποίηση των πόρων και την απλοποίηση των διαδικασιών. Για να πραγματοποιηθεί, όμως, η υπόσχεση αυτή θα πρέπει να προσφέρουμε καινοτόμες αρχιτεκτονικές που θα επιτρέπουν την ασφαλή πλοήγηση στον κόσμο των cloud. Μία εφαρμογή ή ένα data center ή ένα δίκτυο μόνο του δεν μπορεί να τηρήσει την υπόσχεση αυτή, αλλά θα πρέπει να συνεργάζονται όλα μαζί.

Απαιτούνται, λοιπόν, ενοποιημένες λύσεις που θα επιταχύνουν την εξέλιξη του cloud και θα βελτιώσουν τη λειτουργία του. Λύσεις όπως εφαρμογές και υπηρεσίες σχεδιασμένες ειδικά για cloud, ενοποιημένα data center που κατανέμουν με ευελιξία τους πόρους, αλλά και ευφυή δίκτυα που προσφέρουν αναβαθμισμένους τρόπους διασύνδεσης ανεξάρτητα από το πόσα cloud εμπλέκονται.

Επιχειρήσεις, οργανισμοί και κυβερνήσεις αναζητούν λύσεις cloud με σκοπό τη μείωση του κόστους, την αύξηση της κερδοφορίας, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και την ανάπτυξη νέων και καινοτομικών επιχειρηματικών μοντέλων. Εδώ είναι η ευκαιρία, ειδικά για τους παρόχους υπηρεσιών, να επενδύσουν δηλαδή στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για τις επιχειρήσεις.

Επιτυχημένος πάροχος υπηρεσιών θεωρείται εκείνος που κατανοεί σε βάθος τις ανάγκες και ανησυχίες των επιχειρήσεων και αναζητά συνεργασίες για την παροχή οικονομικών και ολοκληρωμένων λύσεων.

Ακόμα σημαντικότερο είναι η δυνατότητα καθοδήγησης των επιχειρήσεων καθώς επενδύουν στο cloud, βοηθώντας τις να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να συνειδητοποιήσουν την αξία και τα πλεονεκτήματα του cloud και των υπηρεσιών διαχείρισης όπως:
• Οι τελικοί χρήστες γίνονται πιο αυτοδύναμοι, ανεξάρτητοι και ευέλικτοι, έχοντας κάτω από το δικό τους έλεγχο την επιλογή λύσεων και υπηρεσιών όποτε και όπου τις χρειάζονται.

Οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν:
• Μείωση του κόστους απόκτησης και διαχείρισης συστημάτων/ εφαρμογών λόγω της κοινής χρήσης μέσα από το cloud.
• Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε περιόδους αιχμής χωρίς επιβαρύνσεις αλλά και μείωσή της σε χαμηλές περιόδους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους.
• Επεκτασιμότητα και ευελιξία μέσω της δυναμικής χρήσης των πόρων.
• Βελτίωση της αξιοπιστίας κρίσιμων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης που προσφέρουν στους τελικούς πελάτες τους.
• Μέτρηση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας.
• Περισσότερη ασφάλεια για κρίσιμα κι ευαίσθητα δεδομένα.
• Κεντρική συντήρηση των εφαρμογών και πόρων στα clouds.

Αυτή είναι η αληθινή αξία που μπορούμε να δώσουμε, κάνοντας πραγματικότητα όλες αυτές της δυνατότητες του cloud και προσφέροντας αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις στους πολύτιμους πελάτες σε κάθε σημείο του κόσμου των cloud.