Με αφορμή τα αποτελέσματα εργαστηριακής έρευνας που ανέθεσε στο BLI (Buyers Laboratory Inc.) για τον έλεγχο της ποιότητας και την αξιολόγηση της απόδοσης των γνήσιων Lexmark Unison Toner έναντι δοχείων γραφίτη (toner cartridges) τρίτων κατασκευαστών, η Lexmark επισημαίνει ότι τα γνήσια toner λειτουργούν με συνέπεια και αξιοπιστία και καλύτερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατά αναλώσιμα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη έρευνα της BLI, το γνήσιο Lexmark Unison toner προσφέρει κατά μέσο όρο 42% περισσότερες σελίδες σε σχέση με τη χρήση toner τρίτων κατασκευαστών, παρουσίασε 25 φορές λιγότερες εμπλοκές σε σχέση με τα toner τρίτων κατασκευαστών, αποδίδει ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης, μηδενικές διαρροές έναντι όλων των συμβατών toner και αδιάλειπτη εκτύπωση  χωρίς σφάλματα.