Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα συμμετείχε ως χορηγός στο IT Directors Forum 2009 που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Pentelikon στις 15 Οκτωβρίου.

Σε αυτό, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης των εκτυπώσεων που προσφέρει η Lexmark σε επιχειρήσεις, επεξηγώντας: α) τη σημασία του output, με αποτίμηση του συνολικού κόστους, β) την προσέγγιση της Lexmark με λύσεις “Print Less, Save More”, για εξοικονόμηση χαρτιού, αναλωσίμων, ενέργειας και απορριμμάτων, γ) τα στάδια εφαρμογής του έργου Managed Print services, όπου όσο μεγαλύτερος ο βαθμός εμπλοκής και υλοποίησης, τόσο μεγαλύτερη και η οικονομία, δ) τα οφέλη, όπως η απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων, η μείωση των λειτουργικών εξόδων, καλύτερες λειτουργίες διαχείρισης εγγράφων και μεγαλύτερη ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και ε) την παγκόσμια εμπειρία, η οποία επισφραγίζει την εμπιστοσύνη των πελατών της Lexmark στις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που προσφέρει.