Οι τρέχουσες εκδόσεις στις σειρές Pro:Centric Smart και Pro:Centric Direct επιτρέπουν στους ξενοδόχους να προσαρμόζουν την εμπειρία του επισκέπτη όπως ποτέ άλλοτε.

Οι τηλεοράσεις χρησιμοποιούν την πλατφόρμα LG webOS και το λογισμικό Pro:Centric Direct για φωνητική αναγνώριση και έτσι οι ξενοδόχοι μπορούν να προσφέρουν στους επισκέπτες τους φωνητικό έλεγχο ολόκληρου του δωματίου συνδέοντας τις συσκευές μέσω της Hotel TV. Το Soft AP μπορεί επίσης να μετατρέψει την τηλεόραση σε ασύρματο hotspot, ενώ η λειτουργία Bridge με τη σειρά της, επιτρέπει στους διαχειριστές να ελέγχουν τις πολλαπλές συνδεδεμένες συσκευές μέσω του κεντρικού συστήματος διαχείρισης δικτύου.