Η LINK Α.Ε. και η Huawei ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην προμήθεια των υποδομών εξωτερικών καμπίνων για λογαριασμό του ΟΤΕ.

 Οι συγκεκριμένες καμπίνες αφορούν στην εγκατάσταση εξοπλισμού VDSL για το NGA δίκτυό του. Οι εν λόγω καμπίνες προορίζονται για την αντικατάσταση των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ και είναι πλήρως εξοπλισμένες, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα συστήματα υποστήριξης της νέας τεχνολογίας, όπως συστήματα τροφοδοσίας, απομακρυσμένης διαχείρισης και ψύξης και διατάξεις τερματισμού οπτικών ινών και δικτύου χαλκού.

Η Link ανέλαβε το 40% του έργου ενώ η Huawei το 60%.

Το συνολικό τίμημα της προμήθειας ανέρχεται στα 12.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο που αφορά στην υλοποίηση υποδομής της VDSL τεχνολογίας έχει προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ για την τριετία 2010 – 2012. Μέχρι το τέλος του 2012, οι οπτικές ίνες θα φτάσουν σε 4.000 ΚΑΦΑΟ.