Ο γονείς μου μού έλεγαν όταν ήμουν παιδί ότι «πρέπει να κοιτάω εκεί που θέλω να πάω, αλλιώς θα πάω όπου κοιτάω». Αν το παρακάτω ιδεατό σενάριο για το μέλλον του ΙΤ είναι ο στόχος, τότε μήπως οι επαγγελματίες του ΙΤ πρέπει να αρχίσουν να «κοιτούν» προς αυτή την κατεύθυνση;

Αυτή την περίοδο -ναι, την περίοδο της κρίσης-, είναι λίγα και πολύτιμα τα χρήματα που μπορούν να διατεθούν ή διατίθενται για ανάπτυξη καινούργιων ΙΤ δυνατοτήτων. Κάντε τα μαθηματικά. Στην ΠΚ -προ κρίσης- εποχή, περίπου το 75% των συνολικών δαπανών Πληροφορικής ξοδεύονταν για τη συντήρηση και λειτουργία των υπαρχόντων συστημάτων. Τώρα, επικαλύπτουν τις μειώσεις ελέω της κρίσης, και το αποτέλεσμα είναι οι ανάγκες πολλών εταιρειών να «κυνηγούν» τα λίγα διαθέσιμα ευρώ.

Το μέλλον του ΙΤ εξαρτάται από μία μεγαλύτερη ιδέα – μία ιδέα που ενσωματώνει τις βασικές τάσεις, όπως ευκολότερη στη χρήση τεχνολογία, δυνητικά πιο «έξυπνους» επιχειρηματικούς εταίρους και διευρυμένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια ιδέα που ανταποκρίνεται στην πάγια πρόκληση του ΙΤ για το πώς θα ικανοποιήσουν τη φαινομενικά άπειρη ζήτηση με περιορισμένο capacity. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να προκαλέσουμε το σημερινό λειτουργικό μοντέλο του ΙΤ, με κάποιες υποθέσεις /αξιώματα για την εποχή μετά το 2015:

Η αξία του ΙΤ
Οι εταιρείες θα αναγνωρίσουν ότι το ΙΤ είναι ένα εταιρικό asset, όχι απλώς μία οργανωτική δομή. Η ανώτερη διοίκηση θα αγκαλιάσει την ιδέα ότι η δική τους κατανόηση του ΙΤ -και η ικανότητα να εφαρμοστεί αυτή η γνώση για την ανάπτυξη μελλοντικών ικανοτήτων- είναι απαραίτητη προκειμένου η Πληροφορική να προσδώσει μεγαλύτερη αξία. Επιπλέον, θα υπάρχει πιο διευρυμένη αποδοχή για το γεγονός ότι οι καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης εξαρτώνται από την Πληροφορική και κατ’ επέκταση το κόστος και οι κίνδυνοι είναι πολύ υψηλοί αν συνεχιστεί να τοποθετείται το βάρος της ευθύνης αποκλειστικά στο ΙΤ.

Μεταβίβαση της ευθύνης του ΙΤ
Το ΙΤ θα μεταβεί από το να είναι ο μοναδικός πάροχος του κεφαλαίου στο να είναι αυτό που θα επιτρέψει τις IT ικανότητες των υπόλοιπων στην εταιρεία. Οι business leaders  θα πάρουν τον άμεσο έλεγχο της διαχείρισης των ΙΤ πόρων τους προκειμένου να ενισχύσουν και να αυξήσουν το capacity της καινοτομίας. Αυτό σημαίνει, ότι οι managers όλων των επιπέδων θα εκπληρώνουν τις καθημερινές τους ΙΤ ανάγκες από μόνοι τους, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης έργων και της αλλαγής, της εκτέλεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών και του data analysis, καθώς και τον εντοπισμό και επίλυση προβληματικών θεμάτων των συστημάτων.

Το αφιερωμένο ΙΤ προσωπικό θα διασφαλίζει ότι η Πληροφορική εφαρμόζεται σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της κερδοφορίας. Το ΙΤ θα μεταβιβάσει την προσοχή του από τον έλεγχο στον καθορισμό των πολιτικών. Αντί να αισθάνεται εξαναγκασμένο να εμπλέκεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με την τεχνολογία, το ΙΤ θα συνεργάζεται με τα ανώτερα στελέχη για τον καθορισμό των πολιτικών (σχετικά με τη στρατηγική, τις επενδύσεις, την καινοτομία, την αρχιτεκτονική και τους κινδύνους), με τη διασφάλιση ότι οι επικεφαλής όλων των επιπέδων θα είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση προς τις διοικητικές αποφάσεις.

Coaching not servicing
Το ΙΤ θα αλλάξει ρόλο, από πάροχος υπηρεσιών θα εξελιχθεί σε «προπονητή». Αντί να προσπαθεί να είναι ένα «one-stop-shop» για το σύνολο της τεχνολογίας, οι άλλοι επικεφαλής και ηγέτες της επιχείρησης θα έχουν την ευθύνη αλλά και την ικανότητα να εκπληρώνουν πολλές από τις καθημερινές τους ανάγκες μόνοι τους. Αυτό θα επιτρέψει στο IT τη μετάβαση σε ένα προπονητικό ρόλο: να βοηθάει τους business leaders στην επίτευξη των στόχων τους μέσω της ενίσχυσης της γνώσης τους για τα συστήματα, τις επιχειρηματικές διαδικασίες, και της αύξησης της πληροφορίας για το πώς να αναγνωρίζουν, να αιτιολογούν και να εκτελούν IT-enabled αλλαγή.

Το ΙΤ θα μετακινηθεί από το να παρέχει απλώς τη λύση, στο να παρέχει εργαλεία που επιτρέπουν λύσεις. Το ΙΤ θα χτίσει εργαλεία που θα επιτρέψουν σε άλλα μέρη της επιχείρησης να αλλάζουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και κανόνες αλλά και να έχουν πρόσβαση και να διαχειρίζονται την πληροφορία. Οι εταιρείες φαίνεται ότι υιοθετούν την πρώτη γενιά αυτών των εργαλείων με τη μορφή spreadsheets, report writers,  document & workflow management, καθώς και χαρακτηριστικών self-service που περιλαμβάνουν διάφορες εφαρμογές. Τα μελλοντικά αυτά tool sets θα παραδίδονται ως κομμάτια των εφαρμογών, σχεδιασμένα ως ενσωματωμένα εργαλεία, και θα περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά αδειοδότησης που θα διασφαλίζουν ότι οι αλλαγές δεν θα επηρεάζουν αρνητικά την εταιρεία.