Ενας νέος και διαφορετικός τύπος server κάνει την εμφάνισή του, στηριζόμενος σε chips, που συνήθως βρίσκονται σε οικιακές συσκευές, smartphones και άλλες συσκευές γενικότερα. Ο νέος αυτός τύπος server έχει ονομαστεί από τη Gartner Extreme Low Energy (ELE) Server.

Οι επεξεργαστές που συναντούμε σε αυτή την κατηγορία συστημάτων είναι πιο αργοί σε σχέση με τους παραδοσιακούς επεξεργαστές για servers. Ενα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αφορά σε επεξεργαστή, ο οποίος λειτουργεί με το 25% της συχνότητας ενός παραδοσιακού επεξεργαστή για servers. Αλλά τα εν λόγω συστήματα μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα για πολλά workloads.

Οι Extreme Low Energy Servers ανακοινώνονται από vendors, οι οποίοι ίσως να μην είναι ιδιαίτερα γνωστοί σε κάποιες εταιρείες, startups ή παρόχους από άλλες περιοχές ή τεχνολογικές αγορές. Οι επιλογές για το storage είναι ίδιες που υπάρχουν για τους blade και τους rack servers.

Αυτοί οι νέοι τύπου servers μπορεί να ενδιαφέρουν τους οργανισμούς, οι οποίοι βελτιστοποιούν ή πραγματοποιούν consolidation στα data centers, χρησιμοποιούν τεχνικές όπως είναι το virtualization για να μειώσουν την κατανάλωση αλλά και τη χρήση του χώρου, καθώς οι ELE servers μπορούν να αποτελέσουν ένα διαφορετικό μονοπάτι επίτευξης του ίδιου στόχου.

Οι οργανισμοί μπορούν να δουν τους νέους servers σαν ένα τμήμα μιας green στρατηγικής. Η δραματικά καλύτερη χρήση της ενέργειας είναι ένας τρόπος για την μειωθούν τα απόβλητα, μειώνοντας τον αντίκτυπο της επιχείρησης στο περιβάλλον. Αυτά τα συστήματα θα πρέπει να παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους early adopters και αν το κόστος λειτουργίας του data center αποτελεί ένα βασικό τμήμα της δομής δαπανών της εταιρείας.

Η επιτυχία με τους εν λόγω servers εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο πόσο ταιριάζουν στο εκάστοτε σενάριο χρήσης. Η έρευνα που έχει πραγματοποιήσει η Gartner επιτρέπει στους πελάτες να γλιτώνουν τις παγίδες με την ολοκλήρωση μιας τεχνολογίας, η οποία είναι καινούργια και υπάρχει έλλειψη εμπειρίας για τις επιπλοκές, τη συμπεριφορά και τις απαιτήσεις των νέων επιλογών.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες, που θα υιοθετήσουν τους ELE servers θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν μια νέα τεχνολογία και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να ολοκληρώσουν τους εν λόγω servers σε διαδικασία παραγωγής. Ας δούμε κάποια σενάρια και τι μπορεί να γίνει με τη χρήση των ELE servers:

1η Περίπτωση: Εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε θέματα χώρου, ενέργειας ή δυνατότητας ψύξης στα data centers τους, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά με τη χρήση ELE servers: Οι απαιτήσεις σε θέματα κατανάλωσης υπάρχουν αυξάνονται συνεχώς εδώ και πολύ καιρό, κυρίως λόγω των απαιτήσεων ανά server αλλά και της επέκτασης των workloads. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί πελάτες να φέρνουν στα όριά τους τα data centers, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει επιπλέον χώρος για νέα racks, όχι επιπλέον παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ή η θερμότητα που εκλύεται είναι αντίστοιχη με αυτή που μπορεί να ψυχθεί στο δωμάτιο. Τέτοιες καταστάσεις γίνονται χειρότερες σε έναν οργανισμό, ο οποίος δεν διαθέτει το απαραίτητο budget για τη δημιουργία ενός data center.

Ζητήματα έχουν προκύψει και σε περιπτώσεις που ένα τμήμα του data center παράγει περισσότερη από την επιτρεπόμενη θερμότητα, ακόμα και αν ολόκληρο το datacenter βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά όρια.

Μια από τις επιλογές για να λυθεί το ζήτημα είναι οι ELE servers. Από τη στιγμή που κάποια workloads μεταφερθούν στους νέους servers, η απαιτούμενη ενέργεια θα μειωθεί σημαντικά όπως και ο απαιτούμενος χώρος που καταλαμβάνουν οι servers. Αυτές οι μειώσεις αποτελούν σε κάποιο βαθμό την απάντηση στο πρόβλημα.

Στο χώρο που απελευθερώνεται υπάρχει και η περίπτωση να προστεθούν επιπλέον workloads με παραδοσιακούς servers. Αν ένα νέο workload μπορεί να καλυφθεί με ELE servers, τότε μπορούν να προστεθούν καταλαμβάνοντας ένα μικρό τμήμα της υπολειπόμενης ενέργειας και του χώρου του datacenter.

Οι επιχειρήσεις που έχουν μεγάλα κόστη για τη φιλοξενία και τροφοδοσία των servers μπορεί να έχουν σημαντικά οφέλη υιοθετώντας ELE servers: Οι ELE servers κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τύπους επεξεργαστών που έχουν δημιουργηθεί για περιβάλλοντα με εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Παραδείγματα τέτοιων επεξεργαστών είναι ο Atom και οι επεξεργαστές αρχιτεκτονικής ARM, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν προορίζονταν για servers ούτε καν για entry level PCs.

Αντ’ αυτού χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με σαφώς μικρότερες απαιτήσεις. Ενας server που χρησιμοποιεί τις εκδόσεις χαμηλής κατανάλωσης των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται στους παραδοσιακούς servers δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία συστημάτων.

Για χρήσεις που ταιριάζουν τόσο τεχνικά όσο και οργανωτικά οι εναλλακτικοί servers μπορεί να παρέχουν σημαντική «ανακούφιση» σε θέματα ενέργειας και ψύξης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τις επιχειρήσεις, που διαθέτουν ιδιαίτερα ψηλά κόστη κατανάλωσης ενέργειας.

Αν το data center είναι σχεδόν  γεμάτο, η μετατροπή κάποιων συστημάτων σε ELE servers μπορεί να απελευθερώσει αρκετό χώρο, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναβολή της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων.


Οι ELE servers αποτελούν μια πρώτης τάξηs επιλογή  για τη δημιουργία πράσινης στρατηγικής για μια επιχείρηση, ακόμα και αν αυξάνουν τις δαπάνες σε υποδομή IT: Υιοθετώντας ELE servers σε θέσεις που μέχρι σήμερα υπήρχαν κλασικοί servers, έχει σαφώς ένα πιο πράσινο αποτέλεσμα αν η ενέργεια που καταναλώνεται για τα workloads των χρηστών είναι χαμηλότερη από ότι επιτυγχάνεται με τους πλέον αποτελεσματικούς παραδοσιακούς servers.

Οπως έχουμε αναφέρει ήδη, οι επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται στους ELE servers συνήθως βρίσκονται σε συσκευές όπως είναι τα smartphones ή συσκευές με embedded επεξεργαστές. Η διάρκεια της μπαταρίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό χαρακτηριστικό για τα προϊόντα που περιλαμβάνουν αυτούς τους επεξεργαστές, για αυτό το λόγο σχεδιάζοντας έχοντας σαν προτεραιότητα την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας.

Οι ELE servers που έχουν ήδη ανακοινωθεί λειτουργούν με κατανάλωση περίπου 5 Watt ανά πυρήνα ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που η κατανάλωση αυτή πέφτει κάτω από το 1 Watt αν ά πυρήνα βάσει του επεξεργαστή που έχει επιλεγεί αλλά και του συνολικού σχεδιασμού.

Αυτή η κατανάλωση είναι εξαιρετικά διαφορετική από τα μοντέλα χαμηλής κατανάλωσης των παραδοσιακών επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται σε servers και PCs (όπως είναι για παράδειγμα, η οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon), όπου τα πιο «οικονομικά» μοντέλα φτάνουν τα 10 Watt ανά πυρήνα μόνο για  τον επεξεργαστή, χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτό το νούμερο η ενέργεια που απαιτείται για τα υπόλοιπα υποστηρικτικά συστήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν πρέπει να συγκρίνουμε απευθείας την κατανάλωση ανά πυρήνα ενός παραδοσιακού επεξεργαστή με αυτούς που συναντάμε στους ELE servers.

Για να γίνει μια πιο άμεση σύγκριση της ενέργειας ανά πυρήνα, θα πρέπει να βρείτε τη συνολική ενέργεια ενός παραδοσιακού πυρήνα και στη συνέχεια διαιρέστε το με το συνολικό αριθμό των πυρήνων στο σύστημα. Μόνο τότε μπορεί να γίνει η σύγκριση ανάμεσα στις δυο καταναλώσεις.

Από τη στιγμή που η συνολική ενέργεια ενός server αποφασίζεται από τον τύπο και το μέγεθος της μνήμης, τις I/O συνδέσεις και άλλα στοιχεία είναι δεδομένο ότι ο αριθμός που προκύπτει ανά σύστημα διαφοροποιείται σημαντικά. Το πεδίο των τιμών κατανάλωσης για τους ELE servers είναι σαφώς κάτω από το αντίστοιχο πεδίο τιμών των παραδοσιακών servers με ελάχιστη ή και καθόλου επικάλυψη.

Αντιπροσωπεύουν  μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στην αποτελεσματική κατανάλωση. Οταν το workload είναι το κατάλληλο, ο ELE server απαιτεί δραματικά λιγότερη ενέργεια για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα με τους παραδοσιακούς servers.

Αν η πηγή της ενέργειας για το data center περιλαμβάνει και ενέργεια, η οποία παράγεται από μη ανανεώσιμες πηγές, η χαμηλότερη κατανάλωση του ELE server θα έχει καταναλώσει λιγότερο ποσοστό αυτών των πηγών σε σχέση με τους παραδοσιακούς servers. Αν η παραγωγή της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τους servers απελευθερώνει διοξείδιο στο περιβάλλον, η χρήση των λιγότερο ενεργοβόρων ELE servers μειώνει τις απαιτήσεις από το ενεργειακό δίκτυο, επιτρέποντας κάποιες από τις εγκαταστάσεις που παράγουν ενέργεια να σταματήσουν να λειτουργούν.

Σε χρονικές στιγμές που απαιτείται η μέγιστη απόδοση, τα συστήματα που παράγουν επιπλέον διοξείδιο μπορεί να χρειαστεί να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ότι η συνολική μείωση της κατανάλωσης του datacenter μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή της να κρατηθεί και κάτω από ένα συγκεκριμένο κατώφλι, όταν θα πρέπει να μπουν στο «παιχνίδι» και οι ενεργοβόροι servers.

Στην περίπτωση που οι ELE Servers δεν εφαρμοστούν στα κατάλληλα workloads είναι πολύ πιθανό να δούμε μια αύξηση στην κατανάλωση, στις δαπάνες αλλά και στον απαιτούμενο χώρο για servers: Καθώς οι εν λόγω servers έχουν σαφώς πιο αργούς επεξεργαστές, από αυτούς που συναντάμε στους τυπικούς data center servers, τα workloads που απαιτούν μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, μπορεί να είναι μη αποδεκτά αργά στους ELE servers.

Εχοντας ως βάση ότι οι ELE servers είναι σαφώς πιο αργοί από τα άλλα συστήματα, ο αριθμός των servers, που απαιτείται για τη φιλοξενία ενός συγκεκριμένου workload μπορεί να είναι σαφώς μεγαλύτερος από αυτών των παραδοσιακών servers. Μάλιστα αυτό μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε τα συνολικά ποσά κατανάλωσης, χώρου και θερμότητας να είναι μεγαλύτερα για τους ELE servers, σε σχέση με τους τυπικούς servers.

Τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, μπορούν επίσης να επιτρέπουν το σωστό διαμοιρασμό του workload σε πολλά συστήματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τον αριθμό των συστημάτων που θα προστεθούν στο datacenter.

Αλλοι παράγοντες, όπως είναι η αναγκαιότητα να ξαναγραφεί κάποια εφαρμογή ή να υπάρχει μια διαφορετική έκδοση για μερικούς ELE servers, όπως είναι και η έλλειψη υποστήριξης σε συγκεκριμένα προϊόντα που έχουν δημιουργηθεί από ISVs όταν τρέχουν σε ELE servers, μπορεί να κάνει τη χρήση τους ακατάλληλη.

Οι πιθανοί χρήστες θα πρέπει να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά των workloads, να δοκιμάσουν τη συμπεριφορά του workload στον προτεινόμενο server, να εκτιμήσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις σε επίπεδο δικτύου, στα operation και άλλες επιπτώσεις λόγω σχεδιασμού σε ένα συγκεκριμένο business case, πριν η επιχείρηση μπει στη διαδικασία ολοκλήρωσης ενός τέτοιου project καταναλώνοντας χρόνο και χρήματα.