Δεν νοείται σήμερα ελληνική επιχείρηση ανεξαρτήτου μεγέθους να μην χρησιμοποιεί πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των λειτουργιών της.

Το θέμα, ωστόσο, δεν είναι αυτό. Δεν αρκεί μόνο να έχεις τα εργαλεία, αλλά και να τα χρησιμοποιείς και να αξιοποιείς όλες τις δυνατότητες που σου προσφέρουν. Κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Ιδίως στις μικρές επιχειρήσεις, όπου ο ιδιοκτήτης τους καλείται να τρέξει την επιχείρησή του, και ταυτόχρονα να ξέρει οικονομικά, μηχανογράφηση, ήτοι καλείται να διεκπεραιώσει με επιτυχία τρείς ή και τέσσερις διαφορετικούς ρόλους.

Ωστόσο, δεν γίνεται αλλιώς. Ένα πληροφοριακό σύστημα θα ενημερώσει, για παράδειγμα, τον καταστηματάρχη για τις αλλαγές τιμών, για το ROI, για τις τιμές που πουλάει και αγοράζει, για το τι υπάρχει στο ράφι, για το πώς θα διαχειριστεί καλύτερα το ταμείο του και πώς θα οργανώσει καλύτερα το μαγαζί του. Αλλά και να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα ευαίσθητες πληροφορίες, όπως είναι οι ημερομηνίες λήξης προϊόντων. Αν και γενικά τα ERP των επιχειρήσεων διαθέτουν τη δυνατότητα εισαγωγής και παρακολούθησης τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών, συχνά λείπει η δυνατότητα της αυτοματοποίησης, ήτοι να μην χρειάζεται κανείς να περνά χειροκίνητα όλη αυτήν την πληροφορία – καθώς, κάτι τέτοιο κοστίζει σε χρόνο, χρήμα και, ενδεχομένως, σε πρόσθετο προσωπικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσε να δώσει λύση η ηλεκτρονική τιμολόγηση – και εφόσον τα στοιχεία αυτά (π.χ., η ημερομηνία λήξης) έχουν περαστεί από τον προμηθευτή στα τιμολόγια που κόβει ηλεκτρονικά – αλλά και η «ψηφιακή» ενσωμάτωση της απαιτούμενης πληροφορίας (στη μορφή QR Code για παράδειγμα) σε κάθε προϊόν (οπότε θα αρκούσε ένα απλό scanning για να περαστεί αυτόματα η πληροφορία για το κάθε προϊόν στο ERP). Το OR Code, η μετεξέλιξη του γνωστού, παραδοσιακού και ευρέως διαδομένου barcode (το οποίο δεν μπορεί, ωστόσο, να αποθηκεύσει αρκετά δεδομένα), λύνει αρκετά από τα προβλήματα αυτοματοποίησης (που σχετίζονται με την ανάγκη αποθήκευσης περισσότερων δεδομένων) στη διακίνηση των προϊόντων. Για να μπορέσουν, ωστόσο, να περάσουν και να καθιερωθούν τέτοιες πρακτικές χρειάζεται κρατική υποστήριξη με υποστηρικτική νομοθεσία που θα κάνουν υποχρεωτική τη χρήση τους, όπως η υποχρεωτική εφαρμογή του OR Code στα φάρμακα το 2021.