Τις λύσεις της Mobile Technology επέλεξε η Samos Steamship, για την δημιουργία από κοινού ενός συστήματος ελέγχου των αποθεμάτων ανταλλακτικών στα πλοία.

Η Mobile Technology ανέπτυξε για τη ναυτιλιακή εταιρεία μία ολοκληρωμένη λύση που ενημερώνει διαρκώς το σύστημα προγραμματισμένης συντήρησης (PMS) σχετικά με τις ποσότητες και την ακριβή τοποθεσία των ανταλλακτικών επί του πλοίου. Οι δύο εταιρείες κατάφεραν να ξεπεράσουν τη δυσκολία διαχείρισης των ανταλλακτικών εντός του πλοίου, προσφέροντας στο πλήρωμα τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε  να καταγράφει αυτόματα τις κινήσεις του και τελικά να αποφεύγονται τυχόν λάθη ή παραλήψεις σχετικά με το απόθεμα.

Η Mobile Technology επέλεξε το rugged τερματικό της Intermec by Honeywell CK3X, ιδανικό για λειτουργία υπό δυσμενείς συνθήκες, ενώ για την εκτύπωση των barcodes επέλεξε τον υψηλής ταχύτητας θερμικό εκτυπωτή 4” PC43Τ, επίσης της Intermec by Honeywell. Με την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των ανταλλακτικών, η Samos Steamship πέτυχε την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων ελλείψεων σε εξοπλισμό αλλά και τη διευκόλυνση και ταχύτητα υλοποίησης της όλης διαδικασίας διαχείρισης, ενώ δημιούργησε στατιστικά και αναλύσεις κόστους, συμβάλλοντας στην καλύτερη πρόβλεψη και οργάνωση και μείωση των εξόδων της εταιρείας.