Η Impact προχωρά σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία Demo,  η οποία επέλεξε την cloud υπηρεσία B2B & B2G Einvoicing για την ηλεκτρονική της τιμολόγηση, επωφελούμενη από την εύκολη και γρήγορη συμμόρφωση που προσφέρει στις ισχύουσες διατάξεις της ΑΑΔΕ.

Η εμπειρία της Impact ως πιστοποιημένος πάροχος και η ήδη υπάρχουσα συνεργασία των δύο εταιρειών στην λύση Archiving της Impact, αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες για την επιλογή. Μέσω της συνεργασίας της με την Impact, η Demo έχει πλέον την δυνατότητα να εκδίδει και να διαβιβάζει τα περισσότερα από 100.000 παραστατικά που ανταλλάσσει ετησίως με συνεργάτες και προμηθευτές εύκολα, γρήγορα και χωρίς τον κίνδυνο λάθους, απαλλασσόμενη  από οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης και αποστολής έντυπων παραστατικών.

«Η χρήση των υπηρεσιών B2B & B2G Einvoicing, θα προσφέρουν στην Demo σημαντική μείωση του κόστους, αλλά και του χρόνου που απαιτείται για τις παραπάνω διεργασίες, βελτιώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Επιπλέον, θα επιτύχουν την αυτοματοποιημένη και ασφαλή διαβίβαση των ηλεκτρονικών πλέον παραστατικών της προς το Δημόσιο», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.