Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. αποφάσισε στο τελευταίο της ΔΣ τη ματαίωση του διαγωνισμού «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Προσαρμογή ΟΠΣ Περιφερειών – Λειτουργική Περιοχή Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου», με αρχικό προϋπολογισμό 159.850 ευρώ.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν αρχικά δύο εταιρείες, η Byte και η Quality & Reliability.