Η Cisco γνωστοποίησε την έκδοση πρωτοκόλλου διαλειτουργικότητας, που θα επιτρέψει σε συστήματα Cisco TelePresence με πολλαπλές οθόνες να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

Η διαλειτουργικότητα προσφέρει στις εταιρείες έναν τρόπο να εκτείνουν την επικοινωνία τους με πωλητές, προμηθευτές και συνεργάτες, ενώ διατηρούν μία ολοκληρωμένη εμπειρία TelePresence. Η Cisco έχει προσφερθεί να παραχωρήσει δωρεάν το πρωτόκολλο και σε άλλες εταιρείες του κλάδου. Οι LifeSize, Tandberg και Radvision, κορυφαίοι προμηθευτές μονάδων ελέγχου πολλαπλών σημείων, εξέφρασαν την υποστήριξή τους σε αυτό το πρωτόκολλο, και αξιολογούν τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να αναπτύξουν τα προϊόντα τους.

Ακόμα, η Cisco κυκλοφόρησε πέντε νέες εφαρμογές Cisco TelePresence που αυξάνουν την αξία του TelePresence πέρα από τις εικονικές διασκέψεις, ενώ βελτίωσε τις εκδόσεις των Cisco TelePresence System 3000 και Cisco TelePresence System 3200. Οι πέντε νέες εφαρμογές Cisco TelePresence φέρνουν τη διαπροσωπική, εικονική συνεργασία πέρα από τις διασκέψεις για να συμπεριλάβουν το Σχολείο του Μέλλοντος, τους χώρους εικονικής συνεργασίας, την άμεση, προσωπική τεχνική υποστήριξη, καθώς και μία νέα υπηρεσία σε συνεχή ροή για παγκόσμιες εικονικές εκδηλώσεις. Τα νέα Cisco TelePresence System 3010 και Cisco TelePresence System 3210 προσφέρουν τώρα καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, γρηγορότερη εγκατάσταση και νέες in-room βελτιώσεις.