Θετικά ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του Intel στο πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ αυξήθηκε σημαντικά και ο κύκλος εργασιών της σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κάτι που αποδίδεται στην ανάπτυξή της σε ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της Intel για τους πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στα 13,7 δισ. δολάρια, με 2 δισ. δολάρια καθαρά κέρδη. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, όπως δήλωσε ο Brian Krzanich, CEO της Intel, καταδεικνύουν τον συνεχή στρατηγικό μετασχηματισμό της Intel, ο οποίος θα επιταχυνθεί εντός του έτους, εξελίσσοντας την Intel από μια παραδοσιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των PCs σε μια εταιρεία υποστήριξης του cloud και των δισεκατομμυρίων έξυπνων, διασυνδεδεμένων συσκευών. Παράλληλα, η Intel ανακοίνωσε το σχέδιο διαδοχής του CFO της, καθώς ο Stacy Smith, ο τωρινός CFO, θα αναλάβει έναν νέο ρόλο μέσα στην εταιρεία, μόλις ο διάδοχός του (που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα), τον αντικαταστήσει.