Στην ταχύτερη ανάπτυξη δικτύων και υποδομών νέας γενιάς οφείλουν να επενδύσουν οι πάροχοι ανά τον κόσμο, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι, έως το 2020, τα υφιστάμενα δεν θα επαρκούν για να καλύψουν την αυξημένη καταναλωτική ζήτηση για data.

Η επιτάχυνση των παγκόσμιων επενδύσεων σε υποδομές δικτύων νέας γενιάς είναι μονόδρομος για την αγορά, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με μελέτη της Nokia Bell Labs. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι έως το 2020, αναμένεται να υπάρχει σημαντική υστέρηση στη χωρητικότητα των κινητών δικτύων και στην ικανότητα τους να καλύψουν τη ζήτηση για δεδομένα. Μάλιστα, η σχετική έρευνα διαπιστώνει ότι – με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης – μόνο το 81% της παγκόσμιας ζήτησης για data θα μπορεί να καλυφθεί το 2020, με το wifi να ευθύνεται για την κάλυψη αυτών των αναγκών κατά τα 2/3. Μεγάλο μέρος της έκθεσης ασχολείται με το πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση για mobile data, κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Η συντηρητική εκτίμηση της Bell Labs Consulting τοποθετεί την παγκόσμια ζήτηση το 2020 στα 8 exabytes, ενώ ένα πιο φιλόδοξο σενάριο προβλέπει ότι η ζήτηση για mobile data θα κινηθεί στα επίπεδα των 12 exabytes την ημέρα, όταν, σήμερα, η αντίστοιχη κατανάλωση δεδομένων είναι της τάξης του 1 exabyte ανά ημέρα.