Ο εκμοντερνισμός των mainframes αφορά τη διατήρηση και την επαύξηση της αξίας των εφαρμογών legacy, μέσα από την αξιοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία περικλείεται σε αυτά. Μέσα από την κατάλληλη αρχιτεκτονική, η γνώση αυτή μετατρέπεται σε κεφάλαιο που η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παρακινούν μια Διεύθυνση Πληροφορικής προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του mainframe. Οι CIOs δέχονται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις για βελτίωση της πελατειακής εξυπηρέτησης, αύξηση του κέρδους και διασφάλιση εγκυρότερης πρόσβασης στην πληροφορία. Σημείο-κλειδί για την επίτευξη των παραπάνω είναι η συνεχής άντληση αξίας από τις υπάρχουσες εφαρμογές legacy.

Με κεντρικά ζητούμενα την παράταση του χρόνου ζωής των εφαρμογών, την αξιοποίηση της γνώσης που περιλαμβάνουν και τον συνδυασμό τους με τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, το mainframe modernization αποτελεί σημαντικό στοίχημα για πολλές σύγχρονες επιχειρήσεις.

Ο «δεινόσαυρος» είναι πάντα εδώ
Ακόμα κι αν κάποιοι αποκαλούν τα mainframes «δεινόσαυρους» της Πληροφορικής, κανείς δεν μπορεί να τα κουνήσει από τη θέση τους. Κι αυτό επειδή οι επιδόσεις τους όσον αφορά την ασφάλεια, την απόδοση και την κλιμακωσιμότητα εξακολουθούν να παραμένουν άκρως ανταγωνιστικές. Τα προβλήματα με τα mainframes ξεκινούν εκεί που αρχίζει η προσπάθεια για αξιοποίηση των δεδομένων και των εφαρμογών που τρέχουν σε αυτά στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον των ανοικτών συστημάτων και του περιβάλλοντος web.

Επειδή ακριβώς τα mainframes υποστηρίζουν τεράστιες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές που θα ήταν ακριβό, επικίνδυνο ή απλά αδύνατο να υποστηρίξουν τα ανοικτά συστήματα, η γεφύρωσή τους με τις πιο σύγχρονες επιχειρησιακές πλατφόρμες είναι απαραίτητη. Ο εκμοντερνισμός των mainframes μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές.

Για πολλές εταιρείες, η έννοια του mainframe modernization σημαίνει απλά την καθιέρωση μιας απλής και συγκεκριμένης μεθόδου για τη χρήση της πληροφορίας που φέρουν και σε άλλες πλατφόρμες. Για κάποιες άλλες, αφορά την επέκταση των mainframes στο web.

Τέλος, κάποιες πιο προχωρημένες εταιρείες μετατρέπουν το mainframe σε ενεργό συστατικό μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής τύπου SOA. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την αξία που αντλούν από τα mainframes τους θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουν τι σημαίνει η έννοια του εκμοντερνισμού για αυτές, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών τους.

Οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του εκσυγχρονισμού
Οι εφαρμογές λογισμικού αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για κάθε εταιρεία. Καθώς αυτή ωριμάζει, το ίδιο συμβαίνει και με τις εφαρμογές της.

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση των εφαρμογών που διατηρεί η κάθε επιχείρηση στο χαρτοφυλάκιό της, με κριτήριο παράγοντες όπως οι παρακάτω:
• Πώς θα συνεχιστεί η άντληση αξίας από τις εφαρμογές αυτές;
• Πώς ολοκληρώνονται με νεότερες εφαρμογές;
• Τι ισορροπία θα πρέπει να διατηρείται μεταξύ των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και της συντήρησης των παλαιότερων εφαρμογών;

Οι επιλογές από εκεί και πέρα ποικίλουν από το να αφήσει κανείς μια εφαρμογή όπως έχει, να την ολοκληρώσει με κάποιαν άλλη, να κάνει migration σε νέα τεχνολογία ή να καταργήσει την εφαρμογή.

Ανάλογα με τους ειδικούς στόχους που θέτει κάθε επιχείρηση, ο εκμοντερνισμός των mainframes εστιάζει σε -περισσότερους, ή λιγότερους- από τους παρακάτω στόχους.


1. Γεφύρωση του κενού μεταξύ των mainframes και των υπόλοιπων συστημάτων
Ολες οι εταιρείες, ανεξαρτήτως μεγέθους και ωριμότητας, διαθέτουν ήδη λύσεις ολοκλήρωσης δεδομένων και εφαρμογών. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές ενοποιούν servers, εφαρμογές και βάσεις δεδομένων που τρέχουν σε ανοικτά συστήματα και σε περιβάλλον web και αφήνουν απέξω τα mainframes και τις υπόλοιπες legacy πλατφόρμες. Το πρόβλημα που δημιουργεί το κενό μεταξύ των mainframes και των λοιπών εφαρμογών είναι ότι πλήττει τόσο την ταχύτητα, όσο και την ακρίβεια των επιχειρησιακών διαδικασιών που χρειάζονται πληροφορίες και από τις δύο μεριές προκειμένου να ολοκληρωθούν.

Η έννοια του mainframe modernization περιλαμβάνει διάφορους τρόπους σύνδεσης και interfaces που καλύπτουν το κενό. Αν και σπάνια συναντάμε mainframes που είναι εντελώς απομονωμένα, τα περισσότερα από αυτά τα βαραίνει μια πληθώρα από point solutions περιορισμένου εύρους. Στόχο θα πρέπει να αποτελεί ο εκμοντερνισμός του mainframe μέσα από επιλογές ενοποίησης που ακολουθούν καθιερωμένα πρότυπα και που δημιουργούν πολλαπλές γέφυρες πρόσβασης σε δεδομένα και εφαρμογές, συντείνοντας στη μείωση του συνολικού κόστους κτήσης του mainframe.

2. Ενοποίηση δεδομένων τη σωστή στιγμή
«Σωστή» είναι η στιγμή εκείνη που μεγιστοποιεί την αξία που αντιπροσωπεύει η κάθε πληροφορία. Τα σωστά χρονικά περιθώρια κυμαίνονται από αυτά του πραγματικού χρόνου (λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, δηλαδή) έως εκείνα του batch processing (κατά τη διάρκεια της νύχτας). Η διαφορά στα χρονικά πλαίσια οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε στοιχείο δεδομένου έχει τις δικές του απαιτήσεις όσον αφορά την ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας, ανάλογα πάντα με τη σημασία και την ευαισθησία του για το business.

Επιπλέον, όταν μιλάμε για την ολοκλήρωση διαφορετικών τεχνολογιών, η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, δεδομένου ότι η κάθε επιμέρους τεχνολογία λειτουργεί στη δική της ταχύτητα. Προκειμένου μια εταιρεία να πετύχει τη λειτουργία σε «σωστό» χρόνο, μπορεί να χρειαστούν πολλαπλές και διαφορετικού τύπου τεχνολογίες ολοκλήρωσης mainframe.

Πραγματικού χρόνου: Αυτή είναι η πιο ακραία δυνατότητα, όσον αφορά την ταχύτητα, με χρόνους απόκρισης μικρότερους των δευτερολέπτων. Η ολοκλήρωση σε πραγματικό χρόνο αποτελεί την κατάλληλη επιλογή όταν χρειάζεται ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πλατφόρμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δεδομένα με χρονική ευαισθησία (π.χ., για την οικονομική κατάσταση ενός πελάτη) ή δεδομένα από διαφορετικές πλατφόρμες που θα πρέπει να συγχρονιστούν μεταξύ τους (π.χ. αλλαγές στο master record ενός πελάτη).

Καθώς η πληροφορία «συσκευάζεται» συνήθως υπό τη μορφή μηνυμάτων, οι σχετικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν εργαλεία τα οποία έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του mainframe (είτε συγχρονισμένα, είτε ασύγχρονα) και τα καθιστούν διαθέσιμα σε πλατφόρμες ολοκλήρωσης επιχειρησιακών εφαρμογών ή σε message-oriented middleware (MOM).

Event driven: Οταν, για παράδειγμα, ένας πελάτης υπερβαίνει το πιστωτικό του όριο (όπως το βλέπει μια εφαρμογή έγκρισης πιστωτικών καρτών που τρέχει σε  mainframes), αυτό το event (μια ενημέρωση τεχνικών δεδομένων) θα καταγραφεί, θα φιλτραριστεί, θα συνδυαστεί ενδεχομένως και με άλλες σχετικές πληροφορίες και μετά θα παραδοθεί, σε πραγματικό, χρόνο σε μια εφαρμογή ανοικτών συστημάτων που βελτιώνει, για παράδειγμα, την πελατειακή εξυπηρέτηση. Το μήνυμα ταξιδεύει μέσω της τεχνολογίας πραγματικού χρόνου που προαναφέρθηκε. Εάν πρέπει να αξιολογηθούν πολλαπλά events πριν να σταλεί το μήνυμα, μπορεί να απαιτείται και complex event processing (CEP) ή και changed data capture (CDC).

On demand: Αυτή η λογική ταιριάζει σε λύσεις reporting, οι οποίες χρειάζονται σχετικά «φρέσκα» δεδομένα, αλλά που μπορούν να περιμένουν αρκετά δευτερόλεπτα -ή και λεπτά- μέχρι την απόκριση σε ένα συγκεκριμένο query. Για παράδειγμα, η ενημέρωση που χρειάζεται η διοίκηση, πρέπει να ανανεώνεται αρκετές φορές μέσα σε μια μέρα.


3. Ροή των δεδομένων σε διπλή κατεύθυνση
Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ο μεγάλος όγκος της κίνησης των δεδομένων  τείνει να σημειώνεται από τα mainframes, αλλά σπάνια προς αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λίγες μεγάλες εφαρμογές τρέχουν στο mainframe, εκμεταλλευόμενες την τεράστια χωρητικότητά του και αξιοπιστία. Τα δεδομένα προς ολοκλήρωση, ρέουν από τις εφαρμογές του mainframe και τις βάσεις δεδομένων για να υποστηρίξουν εφαρμογές που είναι είτε δεδομενο-κεντρικές, είτε web -based. Ωστόσο, κάποιες επιχειρηματικές διαδικασίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από δεδομένα που ρέουν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Η δημιουργία ενός «κλειστού κυκλώματος» ροής των δεδομένων είναι βέβαια κάτι δυσκολότερο, αφού τα δεδομένα θα πρέπει πάντα να προσαρμόζονται στη λογική της εφαρμογής του mainframe. Η ροή της πληροφορίας τόσο από, όσο και προς, το mainframe είναι επιθυμητή από επιχειρήσεις που χρειάζονται μια ενημερωμένη, ολοκληρωμένη και συνεπή πληροφόρηση τόσο στο host, όσο και στην κατανεμημένη πλατφόρμα. Οταν προκύπτει οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα, θα πρέπει να γίνεται η αντίστοιχη ενημέρωση και στις δύο πλευρές.

4. Μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων που αντλείται από το mainframe
Τα δεδομένα που αντλούνται από τα mainframes είναι συνήθως πολύ περισσότερα από εκείνα που χρειάζεται πραγματικά ο χρήστης ή η εφαρμογή. Για παράδειγμα, συχνά αντλούνται ολόκληροι πίνακες ή και βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια, ο server επιβαρύνεται με την επεξεργασία ενός τεράστιου όγκου δεδομένων προκειμένου να εντοπίσει την πληροφορία που πρέπει. Ο φόρτος αυτός μπορεί να αποτελέσει απειλή γα τη σταθερότητα της υποδομής αλλά και να καθυστερήσει την ταχύτητα της μετάδοσης της πληροφορίας.

Γι’ αυτό και είναι καλό να μειώνεται όσο το δυνατόν περισσότερο ο όγκος των αντλούμενων δεδομένων. Ενας από τους καλύτερους τρόπους για να πετύχει κανείς το παραπάνω είναι η άντληση δεδομένων μέσω SQL statements. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης μπορεί να ορίσει με ακρίβεια τα δεδομένα που επιθυμεί να αντλήσει και, μέχρι ενός βαθμού, να ενώσει και να μετασχηματίσει τα δεδομένα που άντλησε. Η επιλογή αυτή προϋποθέτει σαφώς υποστήριξη για το SQL στα mainframes, ή μια επιπρόσθετη λύση που παρέχει πρόσβαση SQL στα μη σχεσιακά δεδομένα του mainframe.

Η επιλογή του Changed Data Capture (CDC) αποτελεί μια αποτελεσματικότερη μέθοδο. Μέσω του CDC καταγράφονται αυτόματα οι όποιες αλλαγές προκύπτουν σε επίπεδο δεδομένων και γίνονται οι επιθυμητές ενημερώσεις προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Αυτό καταργεί την ανάγκη για εκτέλεση μεγάλων όγκων εργασίας που αναφέρθηκε παραπάνω.

5. Ορίστε τις υπηρεσίες ως βάση
Η διαδικασία του εκσυγχρονισμού του mainframe μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε μια αρχιτεκτονική τύπου «σπαγγέτι», όπου μια σειρά από interfaces μπλέκονται μεταξύ τους σε ένα σύνθετο και κοστοβόρο σύνολο. Η έλλειψη μιας ενοποιημένης αρχιτεκτονικής λογισμικού, η οποία και αποτελεί συχνό πρόβλημα των mainframes, έχει καταστροφικές συνέπειες.

Οσο σύνθετοι κι αν είναι οι στόχοι μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού των mainframes, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η αναγκαιότητα του σχεδιασμού της κατάλληλης αρχιτεκτονικής. Μπορεί να παλεύετε με την ενοποίηση σχεσιακών και μη δεδομένων, με την προέκταση προγραμμάτων legacy στο Web ή την καταγραφή αλλαγών στη βάση δεδομένων για την υποστήριξη της ενοποίησης βάσει events, αλλά θα πρέπει να βρείτε μια κοινή πλατφόρμα τεχνολογίας και ένα συνολικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος να συνδυάζει όλα τα παραπάνω με τρόπο σύγχρονο και οικονομικό. Η λογική των υπηρεσιών αποτελεί μια λύση που γεφυρώνει το legacy με την τελευταία τεχνολογία.

Χτίζοντας το μέλλον με τη γνώση του παρελθόντος
Για κάθε επιχείρηση, φτάνει μια στιγμή όπου -προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική-  απαιτείται εκσυγχρονισμός των εφαρμογών της. Αυτό μπορεί να σημαίνει από δημιουργία μοντέλου λειτουργίας βασισμένου στο Internet, μέχρι εφαρμογή μιας πιο ευέλικτης υποδομής εφαρμογών ή, απλά, ολοκλήρωσης των συστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία θα πρέπει να αναθεωρήσει το χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών της και να αξιολογήσει τις ευκαιρίες της όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Η εταιρεία εισπράττει επιπρόσθετη απόδοση στην επένδυση όταν αντλεί αξία από τις «παλιές» της εφαρμογές, παίρνοντας από αυτές τους επιχειρησιακούς της κανόνες και επαναχρησιμοποιώντας τους σε συστήματα που ενδεχομένως χρησιμοποιούν νεότερη τεχνολογία.